Show simple item record

dc.contributor.authorKnies, J.
dc.contributor.authorThorsnes, T.
dc.contributor.authorFinne, T. E.
dc.contributor.authorJensen, H. K. B.
dc.date.accessioned2020-07-15T07:31:17Z
dc.date.available2020-07-15T07:31:17Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664552
dc.description.abstractPå MAREANOs høsttokt med G.O. Sars i 2009 ble det tatt sedimentprøver for miljøundersøkelser på 5 prøvetakingsstasjoner på Eggakanten, vestlige del av Tromsøflaket og dyphavssletten i Nordland VII. Sedimentene ble analysert for innhold av følgende tungmetaller: bly (Pb), kadmium (Cd), kobber (Cu), krom (Cr), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni), sink (Zn) og elementene arsen (As) og barium (Ba). Tributyltinn (TBT) i overflatesedimenter ble analysert på 3 prøvetakingsstasjoner.\rTungmetallnivåene i overflatesedimentene (0-1 cm) er generelt lave, og ligger i Klima-og forurensingsdirektoratets (Klif) tilstandsklasse I for fjord-og kystsedimenter med unntak av Pb og Ni på stasjon R488 fra dyphavssletten i Nordland VII. Både Pb og Ni er i Klif tilstandsklasse II for kyst-og fjordsedimenter på denne lokaliteten. Tributyltinn (TBT) er ikke påvist i overflateprøvene (0-2 cm) fra 3 utvalgte stasjoner fra Tromsøflaket og Nordland VII.\rDet ble gjennomført 210Pb dateringsanalyser på 3 sedimentkjerner fra henholdsvis Tromsøflaket og Nordland VII. Bare en av disse sedimentkjernene, R488 (Nordland VII) hadde Pb210-data, som ga kvalitetsmessig akseptabel sedimentasjonsrate på 1,0 millimeter pr. år. Den andre stasjonen fra Nordland VII, R479, har en beregnet høy sedimentasjonsrate på 3,2 millimeter pr. år, som anses for å være lite sannsynlig. Den tredje 210Pb analyserte sedimentkjernen fra R474 ga ikke noen beregnet sedimentasjonsrate grunnet uvanlige 210Pb data ned gjennom sedimentkjernen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2010.063)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectARSEN
dc.subjectAVSETNING
dc.subjectBARIUM
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.subjectTUNGMETALL
dc.titleMAREANO 2009 - miljøgeokjemiske resultater fra Eggakanten, Tromsøflaket og Nordland VII
dc.typeReport
dc.description.localcode57744
dc.source.pagenumber36 s. + ve
dc.relation.project(311700) MAREANO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal