Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKnies, J.
dc.contributor.authorThorsnes, T.
dc.contributor.authorFinne, T. E.
dc.contributor.authorJensen, H. K. B.
dc.date.accessioned2020-07-15T07:31:17Z
dc.date.available2020-07-15T07:31:17Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664552
dc.description.abstractPå MAREANOs høsttokt med G.O. Sars i 2009 ble det tatt sedimentprøver for miljøundersøkelser på 5 prøvetakingsstasjoner på Eggakanten, vestlige del av Tromsøflaket og dyphavssletten i Nordland VII. Sedimentene ble analysert for innhold av følgende tungmetaller: bly (Pb), kadmium (Cd), kobber (Cu), krom (Cr), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni), sink (Zn) og elementene arsen (As) og barium (Ba). Tributyltinn (TBT) i overflatesedimenter ble analysert på 3 prøvetakingsstasjoner.\rTungmetallnivåene i overflatesedimentene (0-1 cm) er generelt lave, og ligger i Klima-og forurensingsdirektoratets (Klif) tilstandsklasse I for fjord-og kystsedimenter med unntak av Pb og Ni på stasjon R488 fra dyphavssletten i Nordland VII. Både Pb og Ni er i Klif tilstandsklasse II for kyst-og fjordsedimenter på denne lokaliteten. Tributyltinn (TBT) er ikke påvist i overflateprøvene (0-2 cm) fra 3 utvalgte stasjoner fra Tromsøflaket og Nordland VII.\rDet ble gjennomført 210Pb dateringsanalyser på 3 sedimentkjerner fra henholdsvis Tromsøflaket og Nordland VII. Bare en av disse sedimentkjernene, R488 (Nordland VII) hadde Pb210-data, som ga kvalitetsmessig akseptabel sedimentasjonsrate på 1,0 millimeter pr. år. Den andre stasjonen fra Nordland VII, R479, har en beregnet høy sedimentasjonsrate på 3,2 millimeter pr. år, som anses for å være lite sannsynlig. Den tredje 210Pb analyserte sedimentkjernen fra R474 ga ikke noen beregnet sedimentasjonsrate grunnet uvanlige 210Pb data ned gjennom sedimentkjernen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2010.063)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectARSEN
dc.subjectAVSETNING
dc.subjectBARIUM
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.subjectTUNGMETALL
dc.titleMAREANO 2009 - miljøgeokjemiske resultater fra Eggakanten, Tromsøflaket og Nordland VII
dc.typeReport
dc.description.localcode57744
dc.source.pagenumber36 s. + ve
dc.relation.project(311700) MAREANO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal