Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBøe, Reidulv
dc.contributor.authorOlsen, Heidi A.
dc.coverage.spatialAUSTRHEIM
dc.coverage.spatial11141 Fitjar
dc.coverage.spatialFITJAR
dc.coverage.spatial11164 Austrheim
dc.date.accessioned2020-07-15T07:31:25Z
dc.date.available2020-07-15T07:31:25Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664556
dc.description.abstractDenne undersøkelsen inngår i Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold - marint, der skjellsand er en av naturtypene som kartlegges. Skjellsandressursene i Hordaland ble i stor grad kartlagt på slutten av 1980-tallet og starten av 1990-tallet, med unntak av Austrheim og Fitjar. Det ble derfor bestemt å kartlegge skjellsand i disse to kommunene etter samme metodikk som tidligere, med hovedfokus på skjellsand som en ressurs. Dette innebærer blant annet utregning av volum skjellsand. Undersøkelsen er også støttet av Hordaland fylkeskommune.\rI kommunene Austrheim og Fitjar er det kartlagt påvist skjellsand og mulig skjellsand. Beregnet volum av skjellsand innen de forskjellige områdene er basert på tolkning av seismiske data, mens sedimenttype er bestemt hovedsakelig ved hjelp av overflateprøver (grabb).\rI Austrheim kommune er det beregnet et volum av påvist skjellsand på rundt 3,1 mill. m3. Volumet av mulig skjellsand i Austrheim er beregnet til ca. 3,9 mill. m3. \rI Fitjar kommune er volumet av påvist skjellsand beregnet til ca. 3,8 mill. m3. Volumet av mulig skjellsand i Fitjar er beregnet til ca. 3,0 mill. m3.\rDet presiseres at alle skjellsandmektigheter er anslag basert på seismisk tolkning, og at beregnede volum basert på denne tolkningen også må betraktes som anslåtte volum. Sikre beregninger av skjellsandmektigheter, og dermed sikre skjellsandvolum, kan ikke angis uten å foreta prøvegrabbing eller boring.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2011.027)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.subjectMEKTIGHET
dc.subjectOVERFLATESEDIMENT
dc.subjectPRØVETAKING
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.subjectSKJELLSAND
dc.titleSkjellsandforekomster i Austrheim og Fitjar kommune, Hordaland
dc.typeReport
dc.description.localcode57524
dc.source.pagenumber34 s.
dc.relation.project(319400) Biologisk mangfold - NGU


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal