Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRedfield, Tim
dc.contributor.authorHermanns, Reginald
dc.contributor.authorEiken, Trond, L'Heureux, Jean-Sebastien
dc.contributor.authorBunkholt, Halvor
dc.contributor.authorOsmundsen, Per Terje
dc.contributor.authorOppikofer, Thierry
dc.contributor.authorLauknes, Rom Rune
dc.coverage.spatialKVÆNANGEN
dc.coverage.spatialNORDREISA
dc.coverage.spatialKÅFJORD
dc.coverage.spatialLYNGEN
dc.coverage.spatialSTORFJORD
dc.date.accessioned2020-07-15T07:31:31Z
dc.date.available2020-07-15T07:31:31Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664560
dc.description.abstractRapporten oppsummerer feltarbeid og analyser fra kartlegging av ustabile fjellsider i Troms høsten 2010 under prosjekt ROS Fjellskred i Troms. Av 103 potensielt ustabile fjellsider ble 17 fjellsider besøkt eller rekognosert av geologer i 2010. Av disse var 12 ikke tidligere besøkt av geologer. Videre ble 12 fjellsider innmålt med differensiel GPS (dGPS) og 7 fjellsider ble skannet med bakkebasert laser (lidar). Av disse er det installert dGPS-måling ved \u00E8n ny lokalitet og tre nye lokaliteter ble skannet for første gang med lidar. \rErfaringer fra årets feltarbeid forteller oss at de aller fleste ustabile fjellsidene beveger seg med lave hastigheter på noen millimeter pr år. Flere av fjellsidene som til nå har blitt besøkt årlig for innmåling med dGPS anbefales derfor et økt innmålingsintervall fra årlig til flerårig. For noen av fjellsidene foreslår vi to-årige innmålinger og for noen opptil fem år mellom innmålinger. Intervaller for repeterte lidarskanninger anbefales også økt til flerårige intervaller. NGU anbefaler videre en økt bruk av høydetaljerte InSAR satellittdata i fremtiden, da disse viser et meget godt samsvar med innsamlede feltdata og anses som en god datakilde for områdene i Troms. Vi anbefaler også innsamling av høydetaljerte flyfoto av de ustabile objektene for analyser.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2011.031)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSKRED
dc.subjectGEOLOGISK RISIKO
dc.subjectSTRUKTURGEOLOGI
dc.titleROS fjellskred i Troms: status og analyser etter feltarbeid 2010
dc.typeReport
dc.description.localcode57903
dc.source.pagenumber135
dc.relation.project(310000) ROS analyse for fjellskred i Troms


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal