Show simple item record

dc.contributor.authorL'Heureux, Jean-Sebastien
dc.contributor.authorSletten, Kari
dc.contributor.authorHansen, Louise
dc.contributor.authorEilertsen, Raymond S.
dc.coverage.spatial15222 Rissa
dc.date.accessioned2020-07-15T07:38:16Z
dc.date.available2020-07-15T07:38:16Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664562
dc.description.abstractDet er utført høy oppløselig sjøbunnskartlegging og innsamling av 2D refleksjonsseismiske profiler i Botn i Rissa, som en del av metodeutviklingsprosjektet \u201DSkredkartlegging i strandsonen\u201D. Prosjektet har som formål å utvikle en metodikk for kartlegging av fare for skred i strandsonen. Botn i Rissa ble valgt som testområde fordi det finnes dokumenterte eksempler på skred langs innsjøen (for eksempel Rissaraset i 1978), flere strekninger har tett bebyggelse og flere kvikkleiresoner er registrert i området.\rRapporten beskriver metodene som er brukt, presenterer de innsamlede data og gir en tolkning av disse. Batymetriske data viser at det er spor etter skredaktivitet langs store deler av Botn. Dette inkluderer sporene etter kjente, historiske skredhendelser (Rissaraset i 1978 og skredet ved Fallet i 1997). Skredavsetningene etter Rissaraset dekker opp til 20 % av sjøbunnen i Botn og store leirblokker er funnet i skredmassene 1150 m fra strandlinjen. Kartleggingen av sjøbunnen ved Fallet viser at 1997-skredet sannsynligvis ble utløst av lekkasje i en trykkluftledning. Rapporten påviser ikke nye kvikkleireforekomst, men beskriver flere områder hvor det er funnet destabiliserende forhold, som for eksempel, ferske spor etter skred, kanaler, lokale bratte skråninger og pockmarks ved foten av skråninger. Slike forhold er kartlagt ved Fallet, Nordgjerdet, Sjølia og ved Baustad. Det kan være kvikkleire i disse områdene, og det bør utvises aktsomhet ved aktivitet i strandsonen. Det presiseres at skred i strandsonen også kan utløses i områder uten kvikkleire forekomst, men omfanget til slike skred er som regel mindre enn for kvikkleireskred.\rErfaringene fra Botn og fra andre testområder brukes i denne rapporten til å diskutere nytteverdi av høyoppløselige sjøbunnsdata for vurdering av kriteriene som brukes i dagens faresonekartlegging for kvikkleireskred. Rapporten danner dermed et godt grunnlag for videre diskusjon i skred-, risiko- og faresonekartlegging i strandsonen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2011.037)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOMORFOLOGI
dc.subjectKVIKKLEIRE
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectPOCKMARK
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.subjectSKRED
dc.titleMorfologi og skredkartlegging i Botn ved Rissa, Sør-Trøndelag
dc.typeReport
dc.description.localcode58143
dc.source.pagenumber25s + 2 ka
dc.relation.project(333000) Skredkartlegging i strandsonen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal