Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDahle, Hallgeir
dc.contributor.authorAnda, Einar
dc.contributor.authorBlikra, Lars Harald
dc.contributor.authorSaintot, Aline
dc.coverage.spatial13191 Romsdalen
dc.date.accessioned2020-07-15T07:39:13Z
dc.date.available2020-07-15T07:39:13Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664581
dc.description.abstractFjellområdet ved Mannen og Børa har yore kjent som potensielt fjellskredområde sidan slutten av 1990-talet. Årlege målingar med GPS sidan 2006 viser at fjellsida ved Mannen er i rørsle med ca 5 cm\/år. Dette blir understreka av tydeleg skredaktivitet i delar av fjellsida. \rMannen vart karakterisert som eit høgrisikoobjekt i 2008 og arbeidet med å overvake fjellsida har kome godt i gang. Måleresultata vil vere med på å auke forståinga av det ustabile fjellpartiet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2010.022)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSKRED
dc.subjectGEOLOGISK RISIKO
dc.subjectSTABILITET
dc.titleGeofagleg oppfølging av ustabilt fjellparti ved Mannen i Romsdalen
dc.typeReport
dc.description.localcode58463
dc.source.pagenumber23 s.
dc.relation.project(309900) ROS analyse for fjellskred i Møre og Romsdal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal