Show simple item record

dc.contributor.authorMarker, Mogens
dc.contributor.authorErichsen, Eyolf
dc.coverage.spatial15113 Kristiansand
dc.coverage.spatial15112 Høvåg
dc.date.accessioned2020-07-15T07:39:22Z
dc.date.available2020-07-15T07:39:22Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664586
dc.description.abstractTo områder er kartlagt i Kristansand området med hensyn på etablering av pukkuttak.\rOmrådet ved Kjevik domineres av en rødlig granitt med antatt god til middels kvalitet. Pga. den homogene berggrunnsgeologien ansees området som tilfredsstillende kartlagt mht. omfang av antall materialtekniske prøver.\rGeologien innenfor Krogevann området er mer varierende, men domineres av ulike gneis varianter. K valiteten innenfor det arealmessig største området innenfor den kartlagte forekomsten består av bergarter med en antatt god kvalitet. I og med at det kun er tatt en prøve per bergartstype i området, anbefales det å ta noen flere prøver slik at en kan få avklart om det opptrer kvalitetsvariasjoner innenfor et aktuelt uttaksområde.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2010.069)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMEKANISK STYRKE
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectPETROLOGI
dc.subjectPUKK
dc.titleUndersøkelse av pukkforekomster ved Kjevik og Krogevann, Kristiansand, Vest-Agder
dc.typeReport
dc.description.localcode57287
dc.source.pagenumber24
dc.relation.project(336400) Kartlegging og prøvetaking for Ringknuten pukkverk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal