Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDalsegg, Einar
dc.coverage.spatial11152 Austevoll
dc.coverage.spatial11151 Bergen
dc.coverage.spatialBJØRNAFJORDEN
dc.coverage.spatialBERGEN
dc.date.accessioned2020-07-15T07:39:34Z
dc.date.available2020-07-15T07:39:34Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664591
dc.description.abstractI samarbeid med Statens Vegvesen Vegdirektoratet og Region Vest, har NGU (Norges geologiske undersøkelse) utført geofysisk kartlegging i Endelausskogen og ved Ulvvatn i forbindelse med ny E39 mellom Svegatjern og Rådal i Bergen og Os kommuner. Hensikten med dette var å kartlegge mulige svakhetssoner som kan skape problemer under tunneldrivinga. Det ble målt 3 profiler med en samlet lengde på 2,4 km med metoden 2D resistivitet, som er en elektrisk målemetode som angir den elektriske motstanden i fjellet. Hensikten med dette var å kartlegge mulige svakhetssoner som kunneskape problemer ved fremtidig tunneldriving.\rI Endelausskogen har de geofysiske målingene bekreftet de to tidligere kartlagte svakhetssonene i området og i tillegg indikert to nye soner. Sonene ligger utenfor det planlagte påhugget til Lyshorntunnelen, og vil derfor ikke komme i konflikt med drivingen av dette. De nye sonene som er påvist, ligger på østsiden av Endelausdalen og vil heller ikke skape problemer.\rVed Ulvvatn ble det påvist flere svakhetssoner. Tre av disse indikeres å gå ned i tunnelnivå. Resistivitetsnivået på disse sonene ligger i et område som ut fra tidligere undersøkelser, i tillegg til ustabilitet, også vil gi vannlekkasjer. Den generelle resistiviteten i området ser ut til å ligge fra 4 kohmm til 10 kohmm, noe som indikerer lite oppsprukket fjell. \rNGU presiserer at dette arbeidet er utført som en del av et forskningsprosjekt, og at vi gjerne vil retolke resultatene når de ingeniørgeologiske observasjonene fra tunneldrivingen foreligger.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2011.006)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectSPREKKESONE
dc.subjectTUNNEL
dc.titleGeofysiske målinger i Endelausskogen og ved Ulvvatn for ny E 39 Svegatjern - Rådal, Bergen og Os, Hordaland
dc.typeReport
dc.description.localcode57289
dc.source.pagenumber18
dc.relation.project(329500) ForForUT, Forbedrede Forundersøkelser UTbygning


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal