Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.coverage.spatial15113 Kristiansand
dc.date.accessioned2020-07-15T07:39:58Z
dc.date.available2020-07-15T07:39:58Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664601
dc.description.abstractDe geofysiske målingene i Søgne kommune er utført i tilknytning til den kvartærgeologiske kartleggingen som nå gjennomføres av NGU i området, men det er lagt vekt på kommunens ønsker om å få bedre oversikt over grunnforholdene i sentrale deler av kommunen. Målingene er avgrenset til 4 lokaliteter, dvs. Lunde, Tangvall, Linnegrøvan og Tjomsemoen. Målingene omfatter 29 georadarprofiler med samlet lengde 11,6 km, samt ett refraksjonsseismisk profil med lengde 330 m.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2011.059)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectREFRAKSJONSSEISMIKK
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGEORADAR
dc.titleGeofysiske målinger for løsmassekartlegging i Søgne kommune i 2010
dc.typeReport
dc.description.localcode58750
dc.source.pagenumber20 + kart
dc.relation.project(325600) Regional kvartærgeologisk kartlegging i Norge


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal