Show simple item record

dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.coverage.spatial15113 Kristiansand
dc.date.accessioned2020-07-15T07:39:58Z
dc.date.available2020-07-15T07:39:58Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664601
dc.description.abstractDe geofysiske målingene i Søgne kommune er utført i tilknytning til den kvartærgeologiske kartleggingen som nå gjennomføres av NGU i området, men det er lagt vekt på kommunens ønsker om å få bedre oversikt over grunnforholdene i sentrale deler av kommunen. Målingene er avgrenset til 4 lokaliteter, dvs. Lunde, Tangvall, Linnegrøvan og Tjomsemoen. Målingene omfatter 29 georadarprofiler med samlet lengde 11,6 km, samt ett refraksjonsseismisk profil med lengde 330 m.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2011.059)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectREFRAKSJONSSEISMIKK
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGEORADAR
dc.titleGeofysiske målinger for løsmassekartlegging i Søgne kommune i 2010
dc.typeReport
dc.description.localcode58750
dc.source.pagenumber20 + kart
dc.relation.project(325600) Regional kvartærgeologisk kartlegging i Norge


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal