Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFischer, Luzia
dc.contributor.authorHermanns, Reginald L.
dc.contributor.authorBunkholt, Halvor
dc.contributor.authorEiken, Trond
dc.contributor.authorRønning, Jan Steinar
dc.contributor.authorOppikofer, Thierry
dc.contributor.authorBöhme, Martina
dc.date.accessioned2020-07-15T07:40:15Z
dc.date.available2020-07-15T07:40:15Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664609
dc.description.abstractNGU utfører kartlegging av store fjellskred på oppdrag fra NVE. Fare-og risikoklassifisering av objekt inngår som en del av oppdraget. Det pågår pr. i dag kartlegging i tre fylke; Troms, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Resultatene fra denne kartleggingen vil ligge til grunn for hvilke objekt NVE vil bistå med ressurser til risikoreduserende tiltak, som i hovedsak vil være overvåking og varsling.\rSiden 2005 har NGU årlig utført arbeider ved det ustabile fjellpartiet Stampa i Flåmsdalen i Aurland oppsummert i denne rapporten. Ulike metoder for registrering av bevegelse har blitt benyttet, slik som dGPS, tolkning av flyfoto, luftbåren laserskanning, bakkebasert lidarskanning og strukturgeologiske analyser av data samlet i felt.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2011.025)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSTRUKTURGEOLOGI
dc.subjectGEOLOGISK RISIKO
dc.subjectRASFARE
dc.subjectSKRED
dc.subjectSKREDAVSETNING
dc.titleForeløpig fare- og risikovurdering av ustabile fjellpartier ved Jasete-Furekamben-Ramnanosi, Aurland kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode57803
dc.source.pagenumber46
dc.relation.project(310100) ROS analyse for fjellskred i Sogn og Fjordane


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal