Show simple item record

dc.contributor.authorFischer, Luzia
dc.contributor.authorHermanns, Reginald L.
dc.contributor.authorBunkholt, Halvor
dc.contributor.authorEiken, Trond
dc.contributor.authorRønning, Jan Steinar
dc.contributor.authorOppikofer, Thierry
dc.contributor.authorBöhme, Martina
dc.date.accessioned2020-07-15T07:40:15Z
dc.date.available2020-07-15T07:40:15Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664609
dc.description.abstractNGU utfører kartlegging av store fjellskred på oppdrag fra NVE. Fare-og risikoklassifisering av objekt inngår som en del av oppdraget. Det pågår pr. i dag kartlegging i tre fylke; Troms, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Resultatene fra denne kartleggingen vil ligge til grunn for hvilke objekt NVE vil bistå med ressurser til risikoreduserende tiltak, som i hovedsak vil være overvåking og varsling.\rSiden 2005 har NGU årlig utført arbeider ved det ustabile fjellpartiet Stampa i Flåmsdalen i Aurland oppsummert i denne rapporten. Ulike metoder for registrering av bevegelse har blitt benyttet, slik som dGPS, tolkning av flyfoto, luftbåren laserskanning, bakkebasert lidarskanning og strukturgeologiske analyser av data samlet i felt.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2011.025)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSTRUKTURGEOLOGI
dc.subjectGEOLOGISK RISIKO
dc.subjectRASFARE
dc.subjectSKRED
dc.subjectSKREDAVSETNING
dc.titleForeløpig fare- og risikovurdering av ustabile fjellpartier ved Jasete-Furekamben-Ramnanosi, Aurland kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode57803
dc.source.pagenumber46
dc.relation.project(310100) ROS analyse for fjellskred i Sogn og Fjordane


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal