Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.coverage.spatial16193 Alvdal
dc.date.accessioned2020-07-15T07:40:29Z
dc.date.available2020-07-15T07:40:29Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664617
dc.description.abstractEtter forespørsel fra Alvdal kommune gjennomførte NGU i 2007 georadarmålinger og grunnboringer ved hovedvannkilden for Alvdal kommune på Gulløymoen. Med bakgrunn i disse undersøkelsene ble det konkludert med at forholdene lå godt til rette for etablering av to nye produksjonsbrønner. Nye brønner ble etablert i 2008. For å avklare vannkvalitet og produksjonskapasitet, ble prøvepumping av disse gjennomført i perioden januar - juni 2009.\rGjennom prøvepumpingsperioden ble det totalt samlet inn 41 vannprøver fra de to nye skråbrønnene. Prøvene ble gjort gjenstand for uorganiske og fysisk kjemiske analyser ved NGU-lab i Trondheim. Den foreliggende rapporten presenterer resultatene fra analysene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2009.065)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectVANNKVALITET
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectVANNVERK
dc.titleVannkvalitet under testpumping av nye produksjonsbrønner ved Alvdal kommunale hovedvannverk
dc.typeReport
dc.description.localcode55803
dc.source.pagenumber16 s., 1 k
dc.relation.project(271200) Mindre samarbeidsprosjekter - Grunnvann og grunnvarme


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal