Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorThorstensen, Geir-André
dc.contributor.authorAndersson, Malin
dc.coverage.spatial19144 Oslo
dc.coverage.spatial18141 Asker
dc.coverage.spatialOSLO
dc.coverage.spatialVIKEN
dc.date.accessioned2020-07-15T07:40:55Z
dc.date.available2020-07-15T07:40:55Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664631
dc.description.abstractSom en del av prosjektet \"Aktsomhetskart for grunnforurensning i Oslo\" er det gjort en evaluering av dagens disponeringsløsninger for rene og forurensede gravemasser i Oslo\/Akershus samt en estimering av fremtidige mengder gravemasser. I tillegg er det gjort en vurdering av hvorvidt Oslo\/Akershus trenger et byjordsdeponi.\rDet finnes flere måter å beregne mengden gravemasser, men ingen av dem gir et absolutt svar. Det er i et estimat her tatt utgangspunkt i sluttrapporter for byggeprosjekter. Disse gir en indikasjon på at det flyttes på ca 34 600 tonn forurenset masse per år. Av forurenset masse er omtrent 34% levert til Feiring Bruk, 25% til Nett Grinda, 20% til NOAH på Langøya, 10% til Lindum ressurs og gjenvinning i Drammen, 6% til Grønmo i Oslo samt 5% til diverse pukkverk. I disse tallene er ikke store utbyggingsprosjekter som Bjørvika tatt med, pga. at de ikke er sluttrapportert enda. Faktiske tall for fire mottak utgjør 1,2 mill tonn. Trolig vii det genereres mer forurenset masse fremover når godkjente reguleringsplaner med planlagt utbygging tas i betraktning. Det er også skjedd en økning i antallet godkjenning av tiltaksplaner for forurenset grunn, så forurenset grunn fanges trolig opp bedre nå enn for noen år siden.\rDet genereres ca 250 000 tonn rene masser per år. Over 90% av rene masser gjenvinnes, på egen eiendom eller gjennom diverse pukkverk. Det anbefales at utbyggere i størst mulig grad gjenvinner rene masser lokalt.\rEttersom mengden forurenset masse trolig økes i fremtiden i tillegg til at Grønmo avfallsdeponi stengte i løpet av 2009, er det behov for et eget byjordsdeponi i Oslo\/Akershus.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2009.043)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectDEPONI
dc.subjectFORURENSET GRUNN
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.titleAktsomhetskart for forurenset grunn i Oslo, delprosjekt 10, 13 og 14; gravemasser samt disponeringsløsninger
dc.typeReport
dc.description.localcode56523
dc.source.pagenumber11 s.
dc.relation.project(310501) Aktsomhetskart for grunnforurensning i Oslo


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal