Show simple item record

dc.contributor.authorEggen, Ola A.
dc.contributor.authorOttesen, Rolf Tore
dc.contributor.authorAndersson, Malin
dc.coverage.spatial18141 Asker
dc.coverage.spatial19144 Oslo
dc.date.accessioned2020-07-15T07:41:26Z
dc.date.available2020-07-15T07:41:26Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664649
dc.description.abstractI Oslo er byjordsområdet bestemt ut fra 484 boreprøver der den øverste meteren (0-1 m) er studert. Prøvetakingsområdet er i etterkant delt opp i delområder slik at hvert delområde dekker 20 prøver. Delområdet kvalifiserer til byjord hvis en betydelig andel av prøvene har et blynivå på 100 mg\/kg eller mer. Ved å gjøre oppdelingen av delområder og kvalifisering for byjord flere ganger, vil det merke seg ut delområder som ofte kvalifiserer til byjord.\rDenne rapporten omhandler bestemmelsen av I) byjordområde og II) naturlig bakgrunnsverdi av tungmetaller.\rI) Norges geologiske undersøkelse har gjennom flere undersøkelser vist at jorda i sentrumsnære områder kan være til dels betydelig forurenset. Denne jorda kalles byjord. I utviklingen av et aktsomhetskart for forurenset grunn er bestemmelsen av byjordsområde en sentral oppgave. Byjordsområdet er det området av byen hvor det er stor sannsynlighet for at jorda er forurenset.\rII) Naturlig bakgrunn er det naturgitte nivået av tungmetaller i et gitt området. Den naturlige bakgrunnen kan variere over korte avstander. For å bestemme naturlig bakgrunn for Oslo by er knekkpunkt i den kumulative frekvensfordelingskurve for hvert enkelt element studert for jordprøver fra 2-3 meters dyp. Slike knekkpunkt antyder en endring i kilde til elementet, noe som indikerer skillet mellom natur og menneskepåvirket bidrag i dype boreprøver.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2009.056)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectJORD
dc.subjectBLY
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.titleAktsomhetskart for forurenset grunn i Oslo - Bestemmelse av byjordområde og naturlig bakgrunn basert på boreprøver
dc.typeReport
dc.description.localcode56525
dc.source.pagenumber20 s.
dc.relation.project(310501) Aktsomhetskart for grunnforurensning i Oslo


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal