Show simple item record

dc.contributor.authorAlston, John F.
dc.contributor.authorJartun, Morten
dc.contributor.authorEggen, Ola A.
dc.coverage.spatial11151 Bergen
dc.date.accessioned2020-07-15T07:41:32Z
dc.date.available2020-07-15T07:41:32Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664654
dc.description.abstractDette pilotprosjektet i Kirkebukten er en del av et større prosjekt med målsetning om å identifisere forurensningskilder og utføre tiltak for å rense opp i forurensede sedimenter i Byfjorden. Norges geologiske undersøkelse (NGU) ble invitert med i prosjektet for å studere PCB-innholdet i malings- og sandfangsprøver i et utvidet nedslagsfelt til Kirkebukten, og bruke denne informasjonen til å få en oversikt over potensialet for tilførsel av PCB fra dette området på land til de marine sedimentene i Kirkebukten.\rVi har påvist PCB-holdig maling i 14 av 67 bygninger i denne undersøkelsen. Resultatene fra malingsprøvene betyr at 21 % av bygningene i undersøkelsen har PCB med et konsentrasjonssprang fra <0,35 (deteksjonsgrense) til 33 mg\/kg PCB7. Konsentrasjonene i malingsprøvene passer godt med funn fra tidligere undersøkelser i Bergen. De høyeste verdiene finnes i område nærmest sjøkanten.\rResultatene fra sandfangprøvene viser et konsentrasjonssprang fra <0,02 til 0,402 mg\/kg PCB7. PCB7 ble påvist i 43 % av sandfangsprøvene. De høyeste verdiene finnes også for sandfangssedimenter i området nærmest sjøkanten. Resultatene indikerer at det kan finnes flere ulike kilder til PCB i området, ikke nødvendigvis bare maling som vi har undersøkt. PCB fra maling spres lett til grunnen, enten til jord eller til tette flater, da vi kun har samlet inn allerede avflassende malingsflak. Sandfangsprøvene viser at det aktivt blir transportert forurensede sedimenter via overvann og avløpsledninger. Disse resultatene tyder på at avløpsledninger sannsynligvis har en betydelig påvirkning når det gjelder tilførsel av PCB til havnesedimentene.\rResultatene fra denne undersøkelsen viser at det er ønskelig å gjøre tiltak også på land for å kunne hindre spredning av forurensede materialer fra selve kildene før de havner i avløpsnettet. Dette vil være en sentral del mot målet om å få til en langvarig opprydding ute i de marine sedimentene på sikt.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2010.051)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMILJØGIFT
dc.subjectFORURENSET GRUNN
dc.subjectGEOKJEMI
dc.titlePCB i maling og sandfang fra området Kirkebukten, Bergen
dc.typeReport
dc.description.localcode56622
dc.source.pagenumber32 s.
dc.relation.project(335200) PCB til Kirkebukten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal