Show simple item record

dc.contributor.authorGaut, Sylvi
dc.date.accessioned2020-07-15T07:41:36Z
dc.date.available2020-07-15T07:41:36Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664657
dc.description.abstractDenne rapporten presenterer et forslag til en metode for å vurdere om et grunnvannsanlegg basert på borebrønner i fjell har riktig teknisk utforming og har tilstrekkelig naturlig beskyttelse til å inneha en hygienisk barriere i henhold til krav i Drikkevannsforskriften \u00A7 14. Målgruppene er vannverkseiere, hydrogeologer og andre med tilsvarende kompetanse, samt Mattilsynet som godkjenningsmyndighet for vannverk.\rVannkildens barriereeffekt (grad av barriere) bedømmes ut fra fire kriterier: \r1. Historisk mikrobiologisk vannkvalitet (vannkvalitet over tid)\r2. Drikkevannskilden (brønnutforming, brønnens influensområde og det fjerne tilsigsområde)\r3. Overvåking og respons ved avvik\r4. Vannverkets størrelse\rKriteriesettet brukes for å vurdere om vannets mikrobiologiske kvalitet er god og om grunnvannet er godt nok beskyttet mot forurensning. Dersom dette er tilfelle, kan grunnvannskilden utgjøre en hygienisk barriere. Ønsker man å bygge inn to hygieniske barrierer rnå den andre barrieren bestå av en godkjent klausulering kombinert med tilstrekkelig mektighet og utbredelse av løsmassene i brønnområdet. Dersom løsmassene i brønnens nærområde er usammenhengende eller har mindre mektighet (tykkelse) enn 1 m, vil ikke grunnvannskilden inneha to fullverdige barrierer.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2008.060)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectBOREBRØNN
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectVANNKVALITET
dc.titleVerktøy for vurdering av vannkilden som hygienisk barriere. Grunnvann i fjell
dc.typeReport
dc.description.localcode57043
dc.source.pagenumber20 s.
dc.relation.project(328900) Sårbarhet av akviferer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal