Show simple item record

dc.contributor.authorSolberg, Inger-Lise
dc.contributor.authorHansen, Louise
dc.contributor.authorDalsegg, Einar
dc.coverage.spatial15222 Rissa
dc.date.accessioned2020-07-15T07:41:37Z
dc.date.available2020-07-15T07:41:37Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664658
dc.description.abstractDet er utført 2D resistivitetsmålinger i 8 profiler ved Rissa i Sør-Trøndelag som en del av metodeutviklingsprosjektet REMA (Resistivitetsmålinger i marine avsetninger). Prosjektet har som formål å teste anvendeligheten av metoden til å kartlegge kvikkleireforekomster. Lokaliteten ble valgt fordi Rissa har kjente utfordringer knyttet til kvikkleire. I området er det også planlagt ny veg (Fv. 717 Sund-Bradden), og det er derfor utført en rekke sonderboringer og prøvetakinger som vil kunne benyttes for sammenligning med resistivitetsdata.\rRapporten beskriver resistivitetsmetoden, presenterer innsamlede data og gir en kort vurdering av disse. Måledata viser at det i den nordlige delen av området (P1-P5, nær Rein kirke) er relativt kompliserte geologiske forhold med undulerende fjelloverflate, utvasket leire med lommer av saltholdig leire, og stedvis topplag av sand og grus. I den sørlige delen (P6-P8, nær gården Åsan) er forholdene mer homogene, med utvasket leire i toppen og nær åsen i sør. I tillegg finnes et utholdende lag av saltholdig leire i disse profilene.\rFor å få verifisere de tolkninger som her er gjort bør profilene sammenlignes med tilgjengelig boredata, og det vil også være nyttig med refraksjonsseismikk for å finne forløpet til fjelloverflaten i området under profilene P1-P5.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2010.045)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectKVIKKLEIRE
dc.titleGeofysiske målinger for løsmassekartlegging i Rissa, Sør-Trøndelag
dc.typeReport
dc.description.localcode57044
dc.source.pagenumber26 + vedle
dc.relation.project(323800) Resistivitetsundersøkelser i marine avsetninger - REMA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal