Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLindahl, Ingvar
dc.coverage.spatial21294 Fauske
dc.date.accessioned2020-07-15T07:41:46Z
dc.date.available2020-07-15T07:41:46Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664662
dc.description.abstractIdeen om undersøkelse av granat som abrasiv ble framsatt på 1990-tallet i regi av Nordlandsprogrammet, senere gjennom Salten Mineral for undersøkelser i Salten i regi av Salten Regionråd, og deretter videreført i Nordland Mineral. Undersøkelsene i 2010 er gjort på Buviknakken som ble prioritert fra de innledende undersøkelsene.\rGranatene pa Buviknakken i Sørfold er idiomorfe med krystallstørrelse fra 5 cm til 2 mm. Granatene sitter i en matriks som er ganske bløt og som består vesentlig av sericitt, kloritt og noe amfibol som antas gunstig for knusing og mineralseparasjon. Granatklorittskiferen på Buviknakken er kartlagt i detalj. Denne bergarten kan følges i et band med mektighet fra 5-25 m i sterkt foldet glimmerskifer, granatglimmerskifer og kvartsitt. Den er fulgt fra nær toppen av Buviknakken og ned mot bygdeveien til Buvika.\rDet anbefales å gjøre en testing av granaten med sandblåsing og vannjet kutting. En videre undersøkelse av granatkvaliteten i regi av kompetent industripartner bør gjøres sammen med en markedsanalyse for granat som abrasiv. Tall for gehalt og reserver rnå gjøres deretter med avdekning og boring, dersom kvalitet og markedsprognosene er positive.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2010.061)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectINDUSTRIMINERALER
dc.subjectGRANAT
dc.subjectSKARN
dc.titleKartlegging av granatforekomsten på Buviknakken, Sørfold kommune, Nordland
dc.typeReport
dc.description.localcode57052
dc.source.pagenumber25 s.
dc.relation.project(305600) Industrialisering av mineralforekomster i Nordland


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal