Show simple item record

dc.contributor.authorOttesen, R. T.
dc.contributor.authorBerge, Ø.
dc.contributor.authorVolden, T.
dc.contributor.authorEggen, O. A.
dc.contributor.authorOpheim, Ø. I.
dc.date.accessioned2020-07-15T07:41:48Z
dc.date.available2020-07-15T07:41:48Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664663
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse har undersøkt salgsproduktet jord fra flere jordsorteringsanlegg i Bergen. Anleggene er undersøkt fire ganger i løpet av et år. Fra hvert anlegg ble det tatt ti prøver fra salgsklar jord som ble analysert for arsen, tungmetaller, PAH og PCB, jf. Klima og forurensningsdirektoratets veileder for undersøkelse av jordforurensning i eksisterende barnehager og lekeplasser.\rI alt er åtte jordsorteringsanlegg undersøkt, tre av anleggene er undersøkt ved alle fire besøkene. Resultatene varierer både i hvert enkelt anlegg og mellom hver gang anlegget ble prøvetatt. Konsentrasjonen for arsen, tungmetaller, PAH og PCB er jevnt over lave, med kun to tilfeller der gjennomsnittsverdien ligger over den tillatte verdien. Likevel har flere prøver høyere nivåer enn den tillatte maksimumskonsentrasjonen. Dette gjelder i særlig grad benzo(a)pyren, men også bly og arsen. Tilsvarende undersøkelser er ikke kjent fra Norge. \rMattilsynet har samtidig undersøkt fern av de undersøkte jordsorteringsanlegg med mål om å få en oversikt over de rutiner anleggene har for å sikre kvaliteten på utsalgsjorden. \rResultatene viser:\r- nødvendigheten i å ta tilstrekkelig nok prøver hver gang \r- nødvendigheten i å ta prøver regelmessig\r- at benzo(a)pyren er en utfordring hos flere jordleverandører i Bergen\r- arsen, bly, nikkel, sink og PAH16 over tillatte grenser i enkeltprøver\r- nytten av kontroller og bevisstgjøring rundt kvaliteten av salgsproduktet jord hos de ulike anleggene.\rTil sammen viser undersøkelsen behov for økt oppmerksomhet om kvalitet ved salgsproduktet jord, og behov for standardiserte kvalitetsrutiner som sikrer dokumentasjon og sporbarhet ved salg av jord.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2010.064)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectJORD
dc.subjectTUNGMETALL
dc.titleKjemisk kvalitet på salgsproduktet jord
dc.typeReport
dc.description.localcode57053
dc.source.pagenumber30 s.
dc.relation.project(328000) PCB-holdige rivemasser fra riving av bygg


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal