Show simple item record

dc.contributor.authorErichsen, Eyolf
dc.contributor.authorDahl, Rolv
dc.contributor.authorUlvik, Arnhild
dc.contributor.authorRiiber, Knut
dc.date.accessioned2020-07-15T07:41:54Z
dc.date.available2020-07-15T07:41:54Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664669
dc.description.abstractRessursregnskapet for sand, grus og pukk i Sogn og Fjordane for 2007 viser at det ble tatt ut ca. 0.4 millioner tonn sand og grus, og produsert 4.8 millioner tonn pukk (knust fjell). Kommuner med de største uttakene av sand og grus var Førde, Stryn, Luster, Årdal og Gloppen. Uttakene varierte fra 30.000 til 100.000 tonn. Samlet utgjorde uttaket i de fem kommunene over tre fjerdedeler av det totale uttaket av sand og grus i fylket.\rStørst produksjon av pukk til byggeformål foregikk i Gulen og Bremanger med henholdsvis 1.9 og 1.6 millioner tonn. Videre var det produksjon av ca. 200.000 tonn med pukk i kommunene Aurland, Lærdal og Flora. Deretter følger Hyllestad kommune med ca. 140.000 tonn og Vågsøy med nær 100.000 tonn. I de tre kommunene Førde, Stryn og Eid ble det produsert mellom 50.000-70.000 tonn, mens det i Høyanger, Jølster, Sogndal, Fjaler og Gloppen ble pukket mellom 20.000-40.000 tonn. I Årdal, Luster, Hornindal, Gaular og Selje var pukkproduksjonen lavere enn 10.000 tonn. De øvrige kommunene hadde ingen pukkproduksjon.\rFylket er i realiteten selvforsynt med sand, grus og pukk til alle formål. Nær 80% av pukkproduksjonen ble eksportert til andre europeiske land, offshore eller til andre fylker. Noe import av pukk, hovedsakelig fra Hordaland, ble registret. Mengden sand og grus som ble fraktet over fylkesgrensa var i størrelsesorden 10.000-12.000 tonn begge veier. \rNGU har vurdert seks pukkforekomster i fylket som \"nasjonalt viktige\", Gudvangen stein i Aurland, Skipperdalen, Gulestø og Dyrstad i Bremanger, Seljestokken i Flora og Halsvik pukk i Gulen kommune. Det er på grunn av eksportrettet virksomhet, eller på grunn av et framtidig potensial for eksport. Tre grusforekomster og en pukkforekomst er vurdert å ha \"regional verdi\".\rFor at Sogn og Fjordane fortsatt skal være selvforsynt med sand, grus og pukk til byggetekniske formål, er det en forutsetning at kommunene sikrer og tilrettelegger viktige forekomster for uttak. Utviklingen går mot et stadig større forbruk av knust fjell (pukk). I fylket finnes det flere bergarter som er godt egnet for pukkproduksjon.\rUttakstall i ressursregnskapet viser at sand- og grusressursene i enkelte kommuner har begrenset uttakstid før de går tomme.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2009.036)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUS
dc.subjectDATABASE
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectRESSURSREGNSKAP
dc.subjectSAND
dc.subjectVOLUM
dc.titleRessursregnskap og forekomstvurderinger av sand, grus og pukk i Sogn og Fjordane fylke 2007
dc.typeReport
dc.description.localcode55199
dc.source.pagenumber110 s.
dc.relation.project(268016) Ressurskartlegging i Møre og Romsdal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal