Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson, Malin
dc.contributor.authorOttesen, Rolf Tore
dc.contributor.authorVolden, Tore
dc.coverage.spatial16214 Trondheim
dc.date.accessioned2020-07-15T07:42:01Z
dc.date.available2020-07-15T07:42:01Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664672
dc.description.abstractNGU har utført en kartlegging av PCB i stående bygningsmasse på St. Olavs hospital som etter planen skal rives i 2010. Kartleggingen omfatter følgende bygg: 7 (gamle føden), 8 (skade\/akutt), 9 (røntgenavdelingen), 19 (høyblokka), 20 (høyblokka), 21 (høyblokka), 24 (klinisk kjemisk avdeling), 25 (intensiven), 26 (operasjon\/auditorium), 27 (røntgenarkiv) og 29 (operasjon\/sterilisering). Senere ble også byggene 17 (lunge\/nevrokirurgi) og 18 (lunge og infeksjon) inkludert.\rDet er ikke påvist PCB i prøvene fra byggene 25, 26, 27 og 29 og disse byggene kan \"friskmeldes\". Byggene 7, 8, 9, 17 og 18 inneholder PCB. Bygg 7, og 8 samt de øvre etasjene på høyblokka har høye PCB-konsentrasjoner i fugemassene rundt vinduene (200 000-290 000 mg\/kg).\rHøyblokka (bygg 19, 20 og 21) er bygd i to trinn. Etasjene fra første byggetrinn (1958) inneholder svært lite PCB. Det er påvist noe PCB i yngre maling. Det yngste byggetrinnet (1971) inneholder PCB. Det gjelder særlig trappegangene og utvendig fasade. Terassene som ble påbygd i 1975 inneholder PCB i takmaling. I tillegg kan PCB påvises noen steder der det trolig er blitt oppusset.\rKonsentrasjonene av PCB i maling, puss og betong er lave, vanligvis < 1 mg\/kg. Masser med PCB7 konsentrasjon lavere enn 0,01 mg\/kg klassifiseres som rene masser.\rOppfølgende prøvetaking på ytterveggene i høyblokka, betonggulvet i øvre etasjene i høyblokka og profilprøvetaking fra fugemasse i vindu ut i betong kunne redusere mengden avfall med høyere konsentrasjoner.\rUndersøkelsene er kun gjort på betong, puss, maling og fugemasser. Eventuelle PCB-vinduer eller kondensatorer er ikke inkludert i undersøkelsen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2009.019)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectMILJØGIFT
dc.titleKartlegging av PCB i bygg som skal rives ved St. Olavs hospital, Trondheim
dc.typeReport
dc.description.localcode55020
dc.source.pagenumber90 s.
dc.relation.project(328800) PCB i bygningsmasse, St. Olavs


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal