Show simple item record

dc.contributor.authorPlassen, Liv
dc.contributor.authorBøe, Reidulv
dc.contributor.authorLepland, Aave
dc.coverage.spatial19363 Hammerfest
dc.coverage.spatial18362 Sørøysundet
dc.coverage.spatial18351 Seiland
dc.coverage.spatial18352 Talvik
dc.coverage.spatial18353 Øksfjord
dc.coverage.spatial18354 Stjernøya
dc.coverage.spatialNORDLAND
dc.coverage.spatialTROMS
dc.coverage.spatialANDØY
dc.coverage.spatialHARSTAD
dc.coverage.spatialLOPPA
dc.coverage.spatialHASVIK
dc.coverage.spatialALTA
dc.coverage.spatialHAMMERFEST
dc.coverage.spatial12331 Andenes
dc.coverage.spatial12332 Dverberg
dc.coverage.spatial13333 Bjarkøya
dc.coverage.spatial17351 Silda
dc.coverage.spatial13334 Ørja
dc.coverage.spatial19364 Rolvsøya
dc.coverage.spatial18363 Sørøya
dc.date.accessioned2020-07-15T07:42:13Z
dc.date.available2020-07-15T07:42:13Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664679
dc.description.abstractI perioder med dårlig vær har MAREANOs kartlegging av bunnforhold, fauna, naturtyper og forurensing måttet foregå i beskyttede fjorder langs kysten. To av fjordområdene som er undersøkt ved hjelp av video og prøvetaking er Andfjorden og Stjernsundet\/Sørøysundet.\rDenne rapporten oppsummerer geologi og bunnforhold i de aktuelle fjordområdene basert på dybdeforhold og bunnreflektivitet (backscatter) prosessert fra multistråledata innsamlet av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Statens kartverk Sjøkartverket, data innsamlet på MAREANO-tokt, prøver innsamlet i regi av NGU og Universitetet i Tromsø, og annen publisert informasjon. De geologiske kartene presenteres i tillegg på www.mareano.no fra NGUs maringeologiske database. De geologiske data som presenteres her vil sammen med biologiske data danne grunnlag for naturtypekart basert på Naturtyper i Norge (NiN).\rBunnsedimentene i nordvestlige del av Andfjorden består overveiende av slamholdig sand. I øst og sør finner en et kupert landskap med fjellknauser, som har et tynt eller usammenhengende sedimentdekke, og dypere bassenger med større sedimentmektighet.\rI de dype delene av Stjernsundet og Sørøysundet består bunnsedimentene av sandholdig slam. En morenerygg i Stjernsundet er dekket av grovere sedimenter. Fjordsidene har et tynt eller usammenhengende sedimentdekke og sedimenter med varierende kornstørrelse. De grunnere områdene i Sørøysundet er dominert av sandholdig grus og grusholdig sand.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2009.027)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.subjectKORNFORDELING
dc.subjectPRØVETAKING
dc.subjectSEISMIKK
dc.titleGeologi og bunnforhold i Andfjorden og Stjernsundet/Sørøysundet
dc.typeReport
dc.description.localcode54982
dc.source.pagenumber23 s.
dc.relation.project(311700) MAREANO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal