Show simple item record

dc.contributor.authorDagestad, Atle
dc.contributor.authorDe Beer, Hans
dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.contributor.authorDalsegg, Einar
dc.coverage.spatial21153 Austmarka
dc.coverage.spatial20152 Kongsvinger
dc.date.accessioned2020-07-15T07:42:31Z
dc.date.available2020-07-15T07:42:31Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664692
dc.description.abstractI forbindelse med utvidelse av brønnparken til vannverket på Granli har NGU gjennomført grunnundersøkelser i et område på østsiden av Vingersjøen. Det er utført geofysiske undersøkelser (2D resistivitet og georadar) samt grunnboring med nedsetting av undersøkelsesbrønner for uttak av sediment- og grunnvannsprøver. Undersøkelsene viser at det er mulig å etablere en grunnvannsbrønn i det utvalgte området, men at mektigheten av egnede løsmasser for grunnvannsuttak er betydelig mindre her enn ved Granli. Det er også forventet at kapasiteten vil bli noe lavere i denne brønnen sammenliknet med tidligere etablerte brønner, men kapasiteten kan først fastlegges etter at det har blitt gjennomført prøvepumping. Det er utarbeidet et forslag til utforming på en prøvepumpingsbrønn. Denne utformes slik at den etter prøvepumping kan inngå som en permanent produksjonsbrønn i vannverket. Vannprøver som ble tatt under etablering av undersøkelsesbrønnene viser noe forhøyede konsentrasjoner av mangan og jern, særlig i de øverste meterne av løsmasseprofilet. Det er derfor viktig å følge med på konsentrasjonsutviklingen på disse elementene under prøvepumpingen. Det anbefales at det settes ned 2 -3 observasjonsbrønner i området rundt prøvepumpingsbrønnen for nivåmålinger under prøvepumping, i tillegg til 1 - 2 flernivåprøvetakere for uttak av dybdespesifikke grunnvannsprøver for kartlegging av grunnvannskjemi.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2009.018)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANNSBRØNN
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectVANNKVALITET
dc.subjectVANNVERK
dc.titleGrunnundersøkelser for etablering av ny produksjonsbrønn ved Granli vannverk, Kongsvinger
dc.typeReport
dc.description.localcode55180
dc.source.pagenumber21 s. + ka
dc.relation.project(271200) Mindre samarbeidsprosjekter - Grunnvann og grunnvarme


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal