Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.contributor.authorGaut, Sylvi
dc.coverage.spatial12192 Geiranger
dc.date.accessioned2020-07-15T07:42:42Z
dc.date.available2020-07-15T07:42:42Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664699
dc.description.abstractI september 2007 gjennomførte NGU et sporstofforsøk på Åkneset i Stranda kommune. Målet for forsøket var å kartlegge stømningsmønster og strømningshastighet for grunnvannet i sprekkesystemene i det ustabile fjellpartiet på Åkneset.\rDet ble valgt å benytte lokalt sjøvann fra Sunnylvsfjorden som sporstoff. 3000 l sjøvann ble injisert i baksprekken den13.09.07.\rSensorer for overvåking av grunnvannstand, ledningsevne og temperatur ble installert i 3 grunnvannskilder. Det ble valgt å plassere 2 av sensorene i grunnvannskilder som ligger i en meget markert kildehorisont i nedre del av det ustabile fjellpartiet, i nivå ca 80 m.o.h. Horisonten antas å representere et hovedutstrømningsområde for grunnvann fra sprekkesystemene i det ustabile fjellpartiet. Ved å sammenstille dataene for ledningsevne i de 3 overvåkingskildene med lokale data for nedbør og snøsmelting fremkommer en entydig sammenheng, hvor alle episoder med markert reduksjon i grunnvannets ledningsevne er sammenfallende med starten av markerte nedbør- og snøsmeltingsepisoder. Ingen av ledningsevneanomaliene som observeres i de 3 overvåkingskildene synes å kunne tilskrives ankomst av en ionerik saltvannspuls fra sjøvannsinjeksjonen i baksprekken. Det antas å være 3 mulige hovedårsaker til at ankomst av en saltvannspuls ikke er registrert: fortynning, lav stømningshastighet, ukjente strømningsveier. Ut fra teoretiske betraktninger er det vist at alle disse forklaringsmodellene er sannsynlige.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2008.091)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSTRUKTURGEOLOGI
dc.subjectTRACERMETODE
dc.subjectGRUNNVANNSKILDE
dc.subjectGRUNNVANNSSTRØMNING
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.titleSporstofforsøk på Åkneset, Stranda kommune - Møre og Romsdal fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode55100
dc.source.pagenumber150 s.
dc.relation.project(300601) Åknes/Tafjord prosjektet


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal