Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDalsegg, Einar
dc.coverage.spatial16214 Trondheim
dc.date.accessioned2020-07-15T07:42:55Z
dc.date.available2020-07-15T07:42:55Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664707
dc.description.abstractI forbindelse med et samarbeidsprosjekt mellom NGU og SINTEF (RiG) er det utført geofysiske målinger ved Rødde i Melhus kommune i Sør-Trøndelag. Hensikten med målingene var å videre undersøke 2D resistivitetsmetodens egnethet til karakterisering av leire, samt til å redusere\/modifisere kvikkleire fare\/risikosoner. Rapporten dokumenterer datainnsamlingen, presenterer data og gir en vurdering av disse.\rMåledata viser i store trekk at det under ett tørrskorpelag kan det være et betydelig innslag av kvikkleire i dette området. Det er også indikasjoner på stabil marin leire. Dette er mest market i vest på profilene 3, 6 og 7, men indikeres også på deler av profil 1 og 2. I øst på profilene 1, 4 og 5 er det indikert morene\/fjell på dypet (80 - 120 meter). Tolkningen av de geofysiske data baserer seg i det vesentlige på erfaring fra tilsvarende målinger i Buvika ved Trondheim.\rFor å få verifisere de tolkninger som her er gjort anbefales boring, og det vil også være nyttig med noe refraksjonsseismikk for å kontrollere dyp til fjell.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2008.084)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleGeofysiske målinger for løsmassekartlegging ved Rødde i Melhus kommune, Sør-Trøndelag
dc.typeReport
dc.description.localcode55259
dc.source.pagenumber18 s.
dc.relation.project(323800) Resistivitetsundersøkelser i marine avsetninger - REMA


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal