Show simple item record

dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.coverage.spatial13202 Eresfjord
dc.date.accessioned2020-07-15T07:43:50Z
dc.date.available2020-07-15T07:43:50Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664733
dc.description.abstractI forbindelse med vurdering av grusforekomst i Vistdal, har NGU fått i oppdrag å utføre georadarmålinger på elveviften nord for Tverrelva. Målingene omfatter 10 georadarprofiler med samlet lengde 3,02 km. \rMålingene viser at elveviften har stor mektighet av sorterte sand\/grus-avsetninger. For en stor del av viften når disse avsetningene ned til grunnvannsnivå, og tykkelsen varierer fra 15 til vel 20 m. Lengst sør tynner elveviften ut og avgrenses mot sørvest av andre løsmasseavsetninger, som kan representere ytre (distale) deler av den opprinnelige breelvviften.\rAvsetningene i elveviften utgjør et stort volum og kan være godt egnet for uttak til ulike formål. Ut fra georadarmålingene kan det ikke sies noe eksakt om sammensetning og kvalitet av forekomsten. Viften ser ut til å være forholdsvis homogen, men reflektiviteten fra skrålagningen indikerer at det er en del variasjon i sammensetning og vanninnhold. Det kan imidlertid forventes at materialet i elveviften er mer ensgradert (bedre sortert) enn i den opprinnelige breelvviften. Erfaringene fra det nåværende massetaket sør for Tverrelva vil gi nyttig informasjon om sannsynlig sammensetning og kvalitet, men det vil være nødvendig med prøvetaking i elveviften for å fastslå materialegenskapene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2008.078)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectSAND
dc.titleGeoradarmålinger for kartlegging av grusforekomst i Vistdal, Nesset kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode54598
dc.source.pagenumber14 s.
dc.relation.project(263300) Små oppdrag byggeråstoffer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal