Show simple item record

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial19144 Oslo
dc.coverage.spatial19143 Ski
dc.coverage.spatial19142 Askim
dc.coverage.spatial19141 Fet
dc.coverage.spatial18142 Drøbak
dc.coverage.spatial18141 Asker
dc.coverage.spatialENEBAKK
dc.coverage.spatialVIKEN
dc.coverage.spatialOSLO
dc.coverage.spatialNORDRE FOLLO
dc.coverage.spatialÅS
dc.coverage.spatialFROGN
dc.coverage.spatialVESTBY
dc.coverage.spatialNESODDEN
dc.date.accessioned2020-07-15T07:43:55Z
dc.date.available2020-07-15T07:43:55Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664736
dc.description.abstractRapporten er en oppsummering av resultatene fra oppdateringen av Grus- og Pukkdatabasen i fylket. Dette ble gjennomført for å gjøre databasen bedre tilpasset dagens behov, og for å tilrettelegge informasjonen for bruk i arealplanlegging både på kommunalt og fylkeskommunalt nivå.\rDe syv kommunene som beskrives i rapporten er alle underskuddskommuner på sand og grus. I mange er det ikke registrert sand og grusforekomster i det hele tatt, mens andre har få og lite utnyttbare ressurser. I tre kommuner produseres det heller ikke pukk, men behovet dekkes gjennom import fra nabokommuner.\rRegionen er derfor helt avhengig av sand og grus utenfra for å dekke behovet. For pukk er situasjonen bedre, men heller ikke her er man selvforsynt. Til regionen importeres det masser fra Eidsberg, Hobøl, Hurum, Ringerike og Oslo.\rFlere av de forekomstene som i dag forsyner området med byggeråstoffer har begrenset levetid innenfor de arealene de disponerer. Stor byggeaktivitet gir øker behov for masse i tida framover, samtidig som presset på ledige arealer kan føre til motstridene arealbruksinteresser. Skjemmende landskapsinngrep og ulemper med støv og støy for nærområdene er kjente problemer ved pukkverksdrift. Det er derfor viktig at de forekomstene hvor det drives i dag, utnyttes maksimalt, og at man gjennom framtidsrettet planlegging regulerer nye arealer til framtidig råstoffutvinning.\rI områder med store konflikter kan et alternativ være å gå fra dagbruddsdrift til underjordsdrift. Dette er fullt teknisk mulig, men vil gi en høyere driftskostnad. Muligheten for etterbruk av de utdrevne berghallene kan imidlertid gi inntekter som kompenser for de økte driftskostnadene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2008.016)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectPUKK
dc.subjectAREALBRUK
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectGRUS
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectSAND
dc.subjectVOLUM
dc.titleGrus- og pukkressurser i Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging og forvaltning. Oslo og Akershus fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode54100
dc.source.pagenumber18 s. + ka
dc.relation.project(296600) GEOS - Ressurskartlegging i Akershus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal