Show simple item record

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial20153 Strøm
dc.coverage.spatial19152 Ullensaker
dc.coverage.spatial20144 Bjørkelangen
dc.coverage.spatial20143 Rødenes
dc.coverage.spatial20141 Vestmarka
dc.coverage.spatial19142 Askim
dc.coverage.spatial19141 Fet
dc.coverage.spatialAURSKOG-HØLAND
dc.coverage.spatialLILLESTRØM
dc.date.accessioned2020-07-15T07:43:58Z
dc.date.available2020-07-15T07:43:58Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664738
dc.description.abstractRapporten er en oppsummering av resultatene fra oppdateringen av Grus- og Pukkdatabasen som ble gjennomført for å gjøre informasjonen bedre tilpasset dagens behov for grunnlagsdata i arealplanlegging både på kommunalt og fylkeskommunalt nivå.\rI de kommunene som omtales i rapporten er det bare Aurskog-Høland som har sand- og grusforekomster som gjør kommunen selvforsynt med slike masser i de nærmeste åra. Det som tas ut brukes i dag som betongtilslag. I tillegg importeres noe grus til vegformål.\rOgså i Fet tas det ut noe sand og grus til betongformål, samtidig som det importeres betongtilslag både fra Ullensaker og Eidsberg. I kommunen er det lite egnede masse igjen og framtidas behov må i enda større grad baseres på import.\rI Sørum kommune har tidligere en forekomst vært sentral i forsyningen av sand og grus. Det meste av forekomsten er drevet ut og de gjenværende massene er så finkornige at dette begrenser anvendelsesmulighetene. Massene kan benyttes til betongformål og bør utnyttes maksimalt.\rDet produseres pukk i alle tre kommunene og regionen er volummessig selvforsynt med knuste steinmaterialer. Transportavstander og behov for spesielle kvaliteter gjør at det går en god del masse over både kommune- og fylkesgrenser.\rSkjemmende landskapsinngrep og ulemper med støv og støy for nærområdene er kjente problemer ved pukkverksdrift. Det er derfor viktig at de forekomstene hvor det drives i dag, utnyttes maksimalt, og at man gjennom framtidsrettet planlegging regulerer nye arealer til framtidig råstoffutvinning.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2008.017)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectPUKK
dc.subjectSAND
dc.subjectVOLUM
dc.subjectAREALBRUK
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectGRUS
dc.titleGrus- og pukkressurser i Aurskog-Høland, Fet og Sørum kommune. Grunnlagsdata for planlegging og forvaltning.
dc.typeReport
dc.description.localcode54101
dc.source.pagenumber16 s. + ka
dc.relation.project(296600) GEOS - Ressurskartlegging i Akershus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal