Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJartun, Morten
dc.contributor.authorVolden, Tore
dc.contributor.authorEggen, Ola A.
dc.coverage.spatialÅLESUND
dc.coverage.spatialSTAVANGER
dc.coverage.spatialDRAMMEN
dc.coverage.spatialPORSGRUNN
dc.coverage.spatialKRISTIANSAND
dc.date.accessioned2020-07-15T07:44:08Z
dc.date.available2020-07-15T07:44:08Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664743
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) har i samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT) gjennomført undersøkelsen \"PCB i stående bygningsmasse (bygg, broer etc) - Nasjonalt estimat på problemomfang og mengdeberegning for PCB i stående bygningsmasse og jord\". Prosjektet har vurdert problemomfang, utlekking og spredning av PCB fra bygninger oppført i tidsrommet ca. 1950-1980. Første ledd i dette prosjektet var å studere innhold av PCB i ytre fasader, jord og innendørs maling fra 105 utvalgte bygninger innenfor nevnte tidsperiode.\rNGU har tidligere undersøkt innholdet av PCB i bygninger fra Bergen, Harstad, Oslo, Svalbard, Tromsø og Trondheim. For å få et grundigere empirisk datagrunnlag, samlet NGU i samarbeid med SFT inn data fra ytre fasade på ytterligere 105 bygg fra byene Drammen, Kristiansand, Porsgrunn, Stavanger og Ålesund i 2008. I tillegg til prøver fra ytre fasader (maling, murpuss, betong, jord) er det samlet inn prøver av innendørs maling fra 42 bygg og fugemasser fra 22 bygg.\rDet ble påvist spor av PCB i eller ved 31 av 105 lokaliteter i utendørsprøver, enten i form av PCB-holdig maling, betong, fugemasse eller jord inntil bygningene. Konsentrasjonene er lave, men enkelte bygninger har konsentrasjoner av PCB7 klart over farlig avfallsgrense. Konsentrasjoner opp mot 130 mg\/kg i fugemasse og 97 mg\/kg i maling er påvist. Konsentrasjonene som ble funnet i de fem nevnte byene er imidlertid lavere enn hva som tidligere er påvist i bl.a. Bergen og på Svalbard. Stavanger er den av de fem undersøkte byene som har flest prøver som inneholder PCB. Dette forsterker en tidligere mistanke om at PCB-holdige produkter, som for eksempel maling, ble brukt mer på Vestlandet enn i andre deler av landet.\rDet ble påvist PCB i innendørs maling\/murpuss i 22 av 42 bygninger, med konsentrasjoner opp mot 650 mg\/kg.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2008.071)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFORURENSET GRUNN
dc.subjectMILJØGIFT
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.titlePCB i stående bygningsmasse - undersøkelser fra Drammen, Kristiansand, Porsgrunn, Stavanger og Ålesund
dc.typeReport
dc.description.localcode54498
dc.source.pagenumber36 s.
dc.relation.project(323900) PCB i stående bygningsmasse


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal