Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDalsegg, Einar
dc.coverage.spatial19272 Korgen
dc.date.accessioned2020-07-15T07:44:40Z
dc.date.available2020-07-15T07:44:40Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664753
dc.description.abstract\"The International Centre for Geohazards\" (IGC) har etablert et feltlab-område for undersøkelse av submarine skred i Finneidfjord i Hemnes kommune i Nordland. Stedet er valgt på bakgrunn av at det i 1996 gikk et større kvikkleireskred i dette området. Sommeren 2007 ble det utført en rekke geofysiske undersøkelser i området, koordinert av Isabelle Lecomte fra ICG\/Norsar. Hensikten var å teste ut metoder for kartlegging av rasutsatte marine områder. Denne rapporten presenterer NGUs del av prosjektet, som bestod av målinger av 2D resistivitet langs tre profiler innenfor de to utvalgte områdene.\rMålingene har vist at det trolig er kvikkleire i begge de to områdene ved Finneidfjord. Ved Sjøsletta er området avgrenset av fjell og har en bredde på vel 300 meter, og en tykkelse på ca 4 til 8 meter. Ved det gamle raset ved Finneidfjord ser tykkelsen ut til å være betydelig større ut mot raskanten. Mot nordvest blir det antatte laget med kvikkleire tynnere, men det er ikke avgrenset da det fortsetter ut av måleområdet. For å bekrefte om det er gjenstående kvikkleire i de to områdene anbefales geotekniske boringer.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2008.032)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGEOLOGISK RISIKO
dc.subjectKVIKKLEIRE
dc.subjectSKRED
dc.titleGeofysiske målinger Finneidfjord, Hemnes kommune, Nordland
dc.typeReport
dc.description.localcode54332
dc.source.pagenumber17 s.
dc.relation.project(300506) Offshore Geohazards (ICG6)


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal