Show simple item record

dc.contributor.authorDahle, Halgeir
dc.contributor.authorSætre, Stine
dc.contributor.authorSaintot, Aline
dc.contributor.authorAnda, Einar
dc.coverage.spatial13191 Romsdalen
dc.date.accessioned2020-07-15T07:45:45Z
dc.date.available2020-07-15T07:45:45Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664779
dc.description.abstractFjellet Mannen, 1200 m over Horgheim i Romsdalen, er gjennomsatt av åpne og til dels dype sprekker fra ca 600-700 moh. og oppover. Et volum i underkant av 100 mill. m3 har vært utsatt for gravitativ deformasjon og har løsnet fra fjellgrunnen.\rUt fra geologiske strukturer og deformasjoner deles det ustabile fjellpartiet i to hovedblokker, A og B. Blokk A er et frontparti av fjellet på 15-25 mill. m3 som vender mot Romsdalen. Dette partiet har glidd ut og senket seg 15-20 m fra topp-platået av Mannen. GPS-målinger (2006-2008) viser at toppflaten av denne blokken beveger seg mot ØNØ med fall på 45-50\u00B0, og med en hastighet på 5-6 cm i året (totalvektor). Denne bevegelsen omfatter trolig blokk A1 (2-3 mill. m3), men det utelukkes ikke at større deler av blokk A har tilsvarende bevegelse. Blokk B omfatter resten av det ustabile fjellpartiet. Denne blokken har etter siste istid glidd ut 2-3m fra fast fjellgrunn, men det er ikke påvist målbare bevegelser idag.\rBevegelsene i blokk A gir et alvorlig signal med tanke på mulige fjellskred. Det mest sannsynlige scenariet er at nevnte 2-3 mill. m3 går ut i ett skred. Det er også fare for at ytterlige deler av blokk A kan bli en del av fjellskredet. Det utelukkes heller ikke at deler av blokk B kan falle ut i det samme skredet, men sannsynligheten for dette er vesentlig lavere.\rDet finnes ingen numeriske metoder for å beregne slike skred. Ut fra geologiske strukturer, deformasjoner og bevegelser i fjellet - og videre ut fra skredaktiviteten i Romsdalen over historisk og forhistorisk tid, samt mulige klimaendringer, vurderes den årlige sannsynligheten for et skred fra Mannen på 2-3 mill. m3 til å være i størrelsesorden 1\/100. Et slikt skred vil med stor sannsynlighet krysse dalbunnen og ramme bosettinger, jernbane og europavegen. Dessuten kan elva Rauma demmes opp med påfølgende fare for brudd og flom. En slik risiko bør følges opp med vurderinger av mulige beredskapstiltak inkludert behovet for sanntids overvåking, tilsvarende det som eretablert ved Åknes og Hegguraksla i indre Storfjorden (Åknes\/Tafjord-Beredskap IKS).
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2008.087)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSKRED
dc.subjectGEOLOGISK RISIKO
dc.titleFaren for fjellskred fra fjellet Mannen i Romsdalen
dc.typeReport
dc.description.localcode54578
dc.source.pagenumber21 s.
dc.relation.project(309900) ROS analyse for fjellskred i Møre og Romsdal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal