Show simple item record

dc.contributor.authorKorneliussen, Are
dc.contributor.authorNilsson, Lars-Petter
dc.coverage.spatial14314 Narvik
dc.coverage.spatial14313 Skjomdalen
dc.date.accessioned2020-07-15T07:45:49Z
dc.date.available2020-07-15T07:45:49Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664781
dc.description.abstractPaleoproterozoiske (1.8-1.9 mill. år) vulkanske og sedimentære bergarter i Rombak-Skjomen området (Rombakvinduet) har betydelige likhetstrekk med tilsvarende bergarter i Lycksele-Storuman området (Guldlinjen) i Nord-Sverige hvor det i de senere år har vært påvist betydelige gullforekomster, hvorav flere kan være drivverdige.\rRekognoserende feltundersøkelser i 2007 for om mulig å påvise tilsvarende eller liknende type gullmineraliseringer i Rombak-Skjomen resulterte i påvisning av gullanrikede gråakker\/vulkanitter ved Jernvann, Losi og Gautelisvatn. Dette indikerer at tilsvarende geologiske prosesser for anrikning av gull som i Nord-Sverige har vært aktive.\rFra tidligere av har det vært kjent gull-arsenkismineraliseringer i dolomittisk kalk ved Gautelisfjell, som er en annen forekomstopptreden enn det som nå er påvist.\rDe aktuelle gullmineraliseringer i Rombak-Skjomen antas å være relatert til skjærsoner, men uten at de nærmere geologiske forhold er kjent i detalj.\rDe påviste gullanomale lokaliteter er i seg selv neppe av økonomisk interesse, men det er sannsynlig at den nye informasjonen som er skaffet til veie vil lede til ny interess for gullprospektering i regionen. I neste omgang vil dette kunne resultere i nye og kanskje rikere funn.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2008.045)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMINERALFOREKOMST
dc.subjectGULL
dc.subjectMALMGEOLOGI
dc.subjectPROTEROZOIKUM
dc.subjectSTØRKNINGSBERGART
dc.titleGull i vulkansk-sedimentære bergarter, Skjomen-Rombaken
dc.typeReport
dc.description.localcode54278
dc.source.pagenumber15 s.
dc.relation.project(326200) Malmgeologi, Rombaken - Skjomen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal