Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson, Malin
dc.contributor.authorVolden, Tore
dc.coverage.spatial11151 Bergen
dc.date.accessioned2020-07-15T07:45:51Z
dc.date.available2020-07-15T07:45:51Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664782
dc.description.abstractNGU har utført en ny kartlegging av metaller og organiske miljøgifter i overfiatejord og sammenlignet resultatene med kartleggingen utført i 1998. Det ble utført analyser for de organiske forbindelsene polyklorerte bifenyler (PCB), polysykliske aromatiske hydrokarboner(PAH) samt klorerte dioksiner\/furaner.\rEn svak antydning til høyere konsentrasjoner av organiske forbindelser er tilstede rundt forbrenningsanlegget, men et klart mønster kan ikke påvises. Ingen av prøvene overskrider tiltaksgrensen for dioksin\/furan for jord i barnehager og lekeplasser på 20 ng WHO-TEQ\/kg. Dioksinprofilene for jordprøvene og røykgassen fra forbrenningsanlegget Viser store likheter, hvilket kan tyde på at forbrenningsanlegget bidrar som en kilde til dioksin i jord i Rådalen. Medianverdien til både PCB og PAH ligger under SFTs normverdier og er svært lave.\rDet er foretatt nivåjusteringer av resultatene for tre av åtte rapporterte uorganiske stoffer slik at resultatene ide to undersøkelsene er sammenlignbare. Resultatene indikerer at metallkonsentrasjonene ikke har forandret seg på denne tid. Metallkonsentrasjonene påviser en jevn geografisk fordeling eller spredning over hele prøvetakingsområdet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2008.001)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectOVERFLATESEDIMENT
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectMILJØGIFT
dc.titleOvervåking av jordforurensning i Rådalen, Bergen 1998-2007
dc.typeReport
dc.description.localcode54580
dc.source.pagenumber32 s.
dc.relation.project(296000) Mindre oppdrag miljøkjemi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal