Show simple item record

dc.contributor.authorSletten, Kari
dc.contributor.authorOlsen, Lars
dc.contributor.authorBargel, Terje
dc.contributor.authorHansen, Louise
dc.contributor.authorBlikra, Lars Harald
dc.coverage.spatial15332 Tamokdalen
dc.coverage.spatial15331 Balsfjord
dc.coverage.spatial15334 Malangseidet
dc.coverage.spatial15333 Takvatnet
dc.date.accessioned2020-07-15T07:46:12Z
dc.date.available2020-07-15T07:46:12Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664796
dc.description.abstractDet rapporteres her en geologisk kartlegging av løsmassene i indre deler av Balsfjorden, med vekt på kartlegging av skredavsetninger og utløsningsområder for ulike typer skred. Fordi det foreligger liten kunnskap om frekvenser av jordskred i bratte dalsider er dette viet spesiell oppmerksomhet gjennom en serie gravegroper som gir informasjon om hvor ofte slike skred opptrer. Denne typen data er viktig for å kunne estimere sannsynlighet for skred.\rDen geologiske kartleggingen, frekvensanalysene og de historiske skredhendelsene viser at jordskred, leirskred, snøskred og fjellskred er aktive prosesser i det kartlagte området rundt indre Balsfjorden. Undersøkelsene er utført for å skaffe til veie et geologisk grunnlag for videre analyse og vurderinger av skredfare i kommunen. De geologiske kartene og detaljundersøkelsene som er foretatt vil utgjøre basis for kommunen når den skal prioritere områder for oppfølgende skredfarekartlegging og faresonering. Det presiseres at de presenterte kartene ikke er skredfarekart, og det er derfor behov for ytterligere undersøkelser for å evaluere skredfaren i de ulike områder.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2006.084)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSKRED
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectLEIRE
dc.subjectJORD
dc.subjectGEOLOGISK RISIKO
dc.titleSkredkartlegging i deler av Balsfjord kommune, Troms
dc.typeReport
dc.description.localcode53088
dc.source.pagenumber37 s. + ka
dc.relation.project(300701) Leirskredkartlegging i Troms


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal