Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHenderson, Iain H. C.
dc.contributor.authorSaintot, Aline
dc.coverage.spatialTINGVOLL
dc.coverage.spatialSUNNDAL
dc.date.accessioned2020-07-15T07:46:24Z
dc.date.available2020-07-15T07:46:24Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664802
dc.description.abstractHistoriske data viser at Møre og Romsdal, sammen med Sogn og Fjordane er de mest utsatte fylker i Norge med hensyn til både antall fjellskredulykker og antall dødsfall som resultat av disse ulykkene. Det er derfor viktig med en systematisk gjennomgang av muligheten for fjellskred på fylkesbasis for å sikre fremtiden for de som bor i Møre i Romsdal. Vi har benyttet metoder innen flere fagfelt (satellittbildetolkning, flyfototolkning, strukturgeologi, og GPS-analyse) for å gjøre dette. Denne rapporten er en statusrapport for NGUs arbeid med prosjektet ROS analyse for fjellskred i Møre og Romsdal og er en samling av data fra feltarbeidet på enkelte lokaliteter samt regional rekognoseringsarbeid utført fra 2005 til 2007. Seks lokaliteter som har potensiale til å utvikle store fjellskred har blitt undersøkt i detalj i denne perioden. Disse stedene er Oppstadhornet, Svarttinden, Flatmark (Skiri), Mannen, Børa og Gikling. Detaljkartlegging av alle disse lokalitetene viser en mulighet for bevegelse. GPS-punktene er derfor lagt ut på 5 av disse steder. Gikling skal detaljundersøkes i 2007 og sannsynligvis skal GPS punkter settes ut. Det er behov for videre oppfølging av GPS-målingene som allerede er lagt ut og det er grunn til å vurdere også andre metoder for måling av bevegelse ved enkelte av lokalitetene, for eksempel laserskanning med LIDAR og tolkning av INSAR satellittdata. Videre bør det vurderes om det bør gjøres noe geofysikk på noen av lokalitetene, nemlig på Mannen, Flatmark (Skiri) samt Gikling for å få bedre kontroll på dybden av de ustabile områdene. I tillegg har det blitt utført rekognoseringsarbeid av hele Sunndalen og Sunndalsfjorden noen mil vest for Sunndalsøra. Det bør også gjøres bakkeundersøkelser.Den regionale kartleggingen og oppfølging av enkeltobjekter i form av geologiske undersøkelser og måling\/etablering av overvåkingspunkt (GPS) må forsette videre fremover i tid. Dette gjelder videre måling av de punktene som allerede er lagt ut, men også flere aktuelle objekter som ennå ikke er befart i felt. En fullstendig kartlegging av faren for fjellskred i fylket er et omfattende arbeid som krever en systematisk kartlegging, og det er naturlig å inkludere dette i en nasjonal satsing på kartlegging av fare for store fjellskred.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2007.043)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSKRED
dc.subjectGEOLOGISK RISIKO
dc.subjectSKREDAVSETNING
dc.titleFjellskredundersøkelser i Møre og Romsdal
dc.typeReport
dc.description.localcode53161
dc.source.pagenumber68 s.
dc.relation.project(309900) ROS analyse for fjellskred i Møre og Romsdal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal