Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRønning, Jan S.
dc.contributor.authorDalsegg, Einar
dc.contributor.authorWalker, Peter
dc.coverage.spatial19351 Repparfjorden
dc.date.accessioned2020-07-15T07:46:40Z
dc.date.available2020-07-15T07:46:40Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664812
dc.description.abstractPå oppdrag fra Nussir as har Norges geologiske undersøkelse (NGU) vurdert nytten av helikoptermålinger ved kartlegging av Nussir-forekomsten i Kvalsund kommune, Finnmark. Mineraliseringen består i hovedsak av disseminert kobberkis og bornitt i dolomitt. Eldre elektromagnetiske (EM) målinger fra helikopter har ikke vist respons på mineraliseringen. For å kartlegge hvilke responser en kan forvente med et moderne EM-system, er det målt resistivitet (inverse av elektrisk ledningsevne) og indusert polarisasjon i felt. Ut fra disse data er det foretatt en modellering av hvilke responser som kan forventes ved forskjellige helikoptermålinger.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2007.060)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKOBBER
dc.subjectBAKKEMÅLING
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectHELIKOPTERMÅLING
dc.titleVurdering av helikoptergeofysikk over Nussirforekomsten, Kvalsund kommune i Finnmark
dc.typeReport
dc.description.localcode53620
dc.source.pagenumber17 s.
dc.relation.project(320600) Geol. undersøkelser i Repparfjord


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal