Show simple item record

dc.contributor.authorDagestad, Atle
dc.contributor.authorDalsegg, Einar
dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.coverage.spatial11192 Volda
dc.date.accessioned2020-07-15T07:46:41Z
dc.date.available2020-07-15T07:46:41Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664813
dc.description.abstractNGU har etter forespørsel fra Volda kommune gjennomført hydrogeologiske undersøkelser ved Vassbotnen i sørenden av Rotevatnet. Hallingdal bergboring AS utførte i 1979 i regi av NGU tre grunnboringer i sørenden av Rotevatnet, og fant en egnet grunnvannslokalitet ved Vassenden. Oppfølgende undersøkelser i 2006 og 2007 har bestått i georadarundersøkelser med påfølgende grunnboring og nedsetting av undersøkelsesbrønner. Undersøkelsene viser at det finnes egnete løsmasser for uttak av større mengder grunnvann i Vassbotnen. Løsmassenes sammensetning og vanngiverevne varierer betydelig både horisontalt og vertikalt, og egnete områder for brønnetablering finnes kun innenfor begrensete områder. Analyser av uttatte vannprøver viser et høyt innhold av jern og mangan i grunnvannet mot dypet av avsetningen, og for å oppnå god drikkevannskvalitet må rensing av grunnvannet påregnes. NGU anbefaler kommunen å sammenstille alternativene rensing av grunnvannte med fullrensing av Rotevatnet før grunnvannsalternativet utredes videre med etablering av prøvepumpingsbrønner.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2007.062)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectKJEMI
dc.subjectVANNFORSYNING
dc.titleGrunnvannsundersøkelser Vassbotn, Volda kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode53622
dc.source.pagenumber35 s.
dc.relation.project(271200) Mindre samarbeidsprosjekter - Grunnvann og grunnvarme


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal