Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEilertsen, Raymond S.
dc.coverage.spatial19144 Oslo
dc.coverage.spatial19141 Fet
dc.date.accessioned2020-07-15T07:46:49Z
dc.date.available2020-07-15T07:46:49Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664817
dc.description.abstractI forbindelse med GEOS-prosjektet (Geologi i Oslo-regionen), gjennomførte NGU løsmassekartlegging\/befaring i utvalgte områder etter ønske fra Rælingen kommune. Områdene inkluderer Åmot, Fjerdingby\/Sundbekken, Nordbydalen, Glimmervegen Boligsameie og Hammaren. Det ble utført tradisjonell kvartærgeologisk feltkartlegging i de tre førstnevnte områdene, mens de andre er kartlagt ved befaring og flybildetolkning.\rKartleggingen i delområdene av Rælingen viser at hav- og fjordavsetninger (leire og silt) dominerer i områdene. Mektigheten varier stort på flere av lokalitetene, ofte over små avstander. Den haugete morfologien i området skyldes i stor grad undulerende berggrunn og ravinering av små bekker\/elver. Flere steder eroderer bekkene i hav- og fjordavsetningene.\rRelativt få skredgroper er registrert. De fleste større skredgroper er gamle og modifisert gjennom lang tids elve-\/bekkeerosjon. Den vanligste formen for nyere utglidninger er grunne. De kan imidlertid oppstå uten aktiv erosjon ved bekker\/elver.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2007.058)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectEROSJON
dc.subjectKVIKKLEIRE
dc.subjectLEIRE
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectRAVINE
dc.subjectSKRED
dc.subjectSTABILITET
dc.titleKartlegging av potensiell skredfare i utvalgte områder i Rælingen kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode53699
dc.source.pagenumber32 s.
dc.relation.project(301807) GEOS - Innsynkning/ersojon/skred leiromr. Østlandet


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal