Show simple item record

dc.contributor.authorEilertsen, Raymond S.
dc.coverage.spatial19144 Oslo
dc.coverage.spatial19141 Fet
dc.date.accessioned2020-07-15T07:46:49Z
dc.date.available2020-07-15T07:46:49Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664817
dc.description.abstractI forbindelse med GEOS-prosjektet (Geologi i Oslo-regionen), gjennomførte NGU løsmassekartlegging\/befaring i utvalgte områder etter ønske fra Rælingen kommune. Områdene inkluderer Åmot, Fjerdingby\/Sundbekken, Nordbydalen, Glimmervegen Boligsameie og Hammaren. Det ble utført tradisjonell kvartærgeologisk feltkartlegging i de tre førstnevnte områdene, mens de andre er kartlagt ved befaring og flybildetolkning.\rKartleggingen i delområdene av Rælingen viser at hav- og fjordavsetninger (leire og silt) dominerer i områdene. Mektigheten varier stort på flere av lokalitetene, ofte over små avstander. Den haugete morfologien i området skyldes i stor grad undulerende berggrunn og ravinering av små bekker\/elver. Flere steder eroderer bekkene i hav- og fjordavsetningene.\rRelativt få skredgroper er registrert. De fleste større skredgroper er gamle og modifisert gjennom lang tids elve-\/bekkeerosjon. Den vanligste formen for nyere utglidninger er grunne. De kan imidlertid oppstå uten aktiv erosjon ved bekker\/elver.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2007.058)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectEROSJON
dc.subjectKVIKKLEIRE
dc.subjectLEIRE
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectRAVINE
dc.subjectSKRED
dc.subjectSTABILITET
dc.titleKartlegging av potensiell skredfare i utvalgte områder i Rælingen kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode53699
dc.source.pagenumber32 s.
dc.relation.project(301807) GEOS - Innsynkning/ersojon/skred leiromr. Østlandet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal