Show simple item record

dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.coverage.spatial12331 Andenes
dc.date.accessioned2020-07-15T07:46:50Z
dc.date.available2020-07-15T07:46:50Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664818
dc.description.abstractI forbindelse med kartlegging og undersøkelser av sedimenter fra slutten av siste istid nordligst på Andøya, har NGU utført georadarmålinger i et område like vest for sørenden av Endletvatn og langs vestsiden av Nedre Æråsvatn.\rMålingene omfatter14 profiler med samlet lengde 2,6 km.\rI måleområdene opptrer det en forholdsvis kraftig hovedreflektor \/ bunnreflektor som mest sannsynlig representerer fjelloverflaten.\rDybderekkevidden for georadarmålingene ser ut til å være begrenset til 10-11 meters dyp, og hovedreflektoren er derfor bare kartlagt i deler av løsmassebassenget vest for sørenden av Endletvatnet. Bassenget grunner opp mot nord og øst hvor hovedreflektoren ligger fra 6 til mindre enn 4 meters dyp og grunner bratt opp mot åsen i sør. Langs vestgrensen for måleområdet er dypet større enn 10 m de sørligste 250 m. I øvre del av løsmassene er det kraftig reflektivitet ned til et dyp som varierer fra 4 til 8 m, og det er sannsynlig at dette i hovedsak representerer organisk materiale, vesentlig myrtorv. Løsmassene under med svak reflektivitet er trolig forholdsvis finstoffrike innsjøsedimenter med mer begrenset innhold av organisk materiale.\rLangs vestsiden av Nedre Æråsvatn varierer dypet til hovedreflektoren fra 1 til 8-9 m og med det største dypet like nord for midten av det 370 m lange profilet. Det er en tilsvarende grense i løsmassene som i det andre området, den ligger stort sett 3-4 m dypt, men skråner ned til 6 meters dyp der hovedreflektoren ligger dypest. Denne fordypningen av overflatelaget ser ut til å være en innfylt erosjonsform i avsetningene under.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2007.065)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.titleGeoradarmålinger ved Endletvatn og Nedre Æråsvatn på Andøya, Nordland
dc.typeReport
dc.description.localcode53700
dc.source.pagenumber14 s.
dc.relation.project(296200) Mindre oppdrag skred


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal