Show simple item record

dc.contributor.authorRiiber, Knut
dc.contributor.authorUlvik, Arnhild
dc.coverage.spatialVIKEN
dc.coverage.spatialTELEMARK
dc.coverage.spatialVESTFOLD
dc.date.accessioned2020-07-15T07:46:52Z
dc.date.available2020-07-15T07:46:52Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664819
dc.description.abstractRessursregnskapet for sand, grus og pukk i Buskerud, Telemark og Vestfold for 2004 viser at det ble tatt ut ca. 2.5 mill. tonn sand og grus, og produsert 5.6 mill. tonn pukk (knust fjell). Kommuner med store uttak av sand og grus er Hurum, Ringerike og Skien. Samlet utgjorde uttakket i de tre kommunene over halvparten av det totale uttaket av sand og grus i fylkene.\rStørst produksjon av pukk til byggeformål foregikk i Øvre Eiker, Kragerø og Larvik med 600 000-650 000 tonn. I Tønsberg, Skien, Sandefjord opg Lier ble det også produsert over 450 000 tonn. Produksjonen av pukk i disse sju kommunene utgjorde ca. 70% av de tre fylkenes totale pukkproduksjon.\rRegionen er selvforsynt med sand, grus og pukk til alle formål. Det foregikk masseforflytning over fylkesgrensene. Det ble eksportert grus og pukk fra regionen til Oslo, Akershus, Vestfold, Oppland, Østfold, Aust-Agder og Rogaland. Ut av landet ble det eskportert nesten 1 mill. tonn pukk fra Vestfold og Telemark til Danmark og England. Mindre mengder gikk til Sverige, Tyskland, Belgia og Nederland.\rNGU har vurdert flere grus- og pukkforekomster i BTV-regionen som \"nasjonalt viktige\". Det er fordi de forsyner en større region eller befolkningstette områder med betydelige kvanta. Grusforekomstene Verket i Hurum, Geiteryggen i Skien og Kilemoen, Eggemoen og Hensmoen i Ringerike kommune er alle vurdert som nasjonalt viktige, mens seks pukkforekomster er gitt nasjonal verdi. Ytterligere 11 grusforekomster og 20 pukkforekomster er gitt \"regional verdi\".\rFor at Buskerud, Telemark og Vestfold skal fortsette å være selvforsynt med sand, grus og pukk til byggtekniske formål, er det en forutsetning at kommunene sikrer og tilrettelegger viktige forekomster for uttak. Utviklingen går mot stadig større forbruk av knust fjell (pukk). Uttakstall i ressursregnskapet viser at sand- og grusressursene i enkelte kommuner har begrenset uttakstid før de går tomme.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2006.070)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectPUKK
dc.subjectPUKKREGISTERET
dc.subjectRESSURSREGNSKAP
dc.subjectSAND
dc.subjectGRUS
dc.titleRessursregnskap for sand, grus og pukk i Buskerud, Telemark og Vestfold fylker 2004
dc.typeReport
dc.description.localcode53358
dc.source.pagenumber164 s.
dc.relation.project(268007) GEOS - Ressurskartlegging, grus/pukk i BTV regionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal