Show simple item record

dc.contributor.authorBargel, Terje H.
dc.contributor.authorNenonen, Keijo
dc.contributor.authorLagerbäck, Robert
dc.date.accessioned2020-07-15T07:47:04Z
dc.date.available2020-07-15T07:47:04Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664827
dc.description.abstractDenne teksten er en beskrivelse til tre kvartærgeologiske kart i målestokk 1:1 mill. og ett kart i målestokk 1:2 mill. over Midt-Norden. Kartene ble utgitt i 1999 og har hovedsakelig engelsk tekst. Det kartlagte området dekker Norge, Sverige og Finland fra kontinentalsokkelen i vest til den russiske grensa i øst. Norges fastland mellom Ålesund-Røros i sør og Mosjøen i Nord deskkes av kartene. Kartene viser jordfordelingen (løsmassene) innen området, løsmassenes overflateformer, dreneringsspor etter innlandsisens smeltevann, områder under marin grense\/høyeste kystlinjen og sen- og postglasiale forkastninger. Videre vises isbevegelsene og eksempler på lagfølger (stratigrafi) av løsmassene i dypet. Beskrivelsen omhandler de ni jordartsregioner som er definert på kartene med omtale av særtrekk og til sammen 87 ekskursjonslokaliteter fordelt over hele det beskrevne området. De ni definerte jordartsregionene som beskrives er (nevnt fra vest mot øst): 1. Kontinentalsokkelen utenfor Norge, 2. Norges kystområder, 3. Fjorder og daler i Norge, 4. Fjellkjeden, 5. Sveriges innland, 6. Bottenvikens kystområde, 7. Bottenviken, 8. Vannskillet Suomenselk\u00E4 og Innsjø-Finnlands nordlige del, 9. Karelen og Kajanaland.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2007.024)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBREBEVEGELSE
dc.subjectGEOMORFOLOGI
dc.subjectISAVSMELTING
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectSTRATIGRAFI
dc.subjectKARTLEGGING
dc.titleBeskrivelse til kvartærgeologisk kart over Midt-Norden
dc.typeOthers
dc.description.localcode53538
dc.source.pagenumber137 s.
dc.relation.project(291100) Nasjonale databaser - løsmasser


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal