Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJæger, Øystein
dc.contributor.authorSørdal, Torbjørn
dc.contributor.authorFrengstad, Bjørn
dc.date.accessioned2020-07-15T07:47:17Z
dc.date.available2020-07-15T07:47:17Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664836
dc.description.abstractForkortet:\rÅrsrapporten gir en oversikt over den virksomheten Norges geologiske undersøkelse (NGU) har hatt innenfor Landsomfattende grunnvannsnett (LGN) i 2006. To store prøvetakingsrunder i Sør-Norge og en prøvetakingsrunde i Nord-Norge er blitt gjennomført. Grunnvann fra 46 LGN områder fra 2 mulige framtidige LGN-områder er prøvetatt og 76 vannprøver er analysert på NGU lab.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2007.018)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.titleLandsomfattende grunnvannsnett - årsrapport 2006
dc.typeReport
dc.description.localcode52882
dc.source.pagenumber48 s.
dc.relation.project(230800) Landsomfattende grunnvannsnett


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal