Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHeincke, Bjørn H.
dc.contributor.authorSmethurst, Mark A.
dc.contributor.authorRønning, Jan S.
dc.contributor.authorMogaard, John O.
dc.coverage.spatial17134 Nordagutu
dc.date.accessioned2020-07-15T07:47:22Z
dc.date.available2020-07-15T07:47:22Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664841
dc.description.abstractRadiometriske helikoptermålinger er utført ved Ulefoss i Nome kommune. Målingene dekker et område på omtrent 20 kvadratkilometer som omfatter det vulkansk pregede Fensfeltet. Resultatene fra tidligere feltmålinger og laboratoriemålinger påpeker at store arealer i Fensfeltet viser sterk gammastrålingsintensitet på overflaten og flere bergartstyper har veldig høye thoriumkonsentrasjoner og betydelige urankonsentrasjoner. Det er også påvist stråling fra avfallsmaterialer (slagg) fra gruvedriften som har vært i området. På grunn av de høye throium- og urankonsentrasjonene er det viktig å vurdere helsefaren fra radon i inneluft.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2007.021)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRADIOMETRI
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectHELIKOPTERMÅLING
dc.subjectTHORIUM
dc.subjectURAN
dc.titleKartlegging av thorium, uran og kalium fra helikopter ved Ulefoss, Nome kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode52918
dc.source.pagenumber16 s.
dc.relation.project(296002) Helikoptermålinger ved Ulefoss


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal