Show simple item record

dc.contributor.authorEggen, Ola A.
dc.contributor.authorOttesen, Rolf Tore
dc.contributor.authorErichsen, Eyolf
dc.contributor.authorUlvik, Arnhild
dc.coverage.spatialSTEINKJER
dc.coverage.spatialVERDAL
dc.date.accessioned2020-07-15T07:47:25Z
dc.date.available2020-07-15T07:47:25Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664843
dc.description.abstractHensikten med denne rapporten er å anbefale krav til prøvetakingen og de kjemiske analysene for å kartlegge innholdet av arsen, bly, kadmium, kobber, krom (total- og seksverdig innhold), kvikksølv, nikkel og sink i ballastpukk som skal brukes av Jernbaneverket. Dette innebærer:\r- hvordan prøvene tas i pukkverket\r- hvordan prøvene skal klargjøres for kjemisk analyse\r- hvordan innholdet av arsen og metaller skal bestemmes\r- bestemme antallet prøver som er nødvendig for å få tilfredsstillende reproduserbarhet av de kjemiske data.\rTo pukkverk ble prøvetatt, ett med heterogen geologi og ett med homogen geologi. Det ble samlet inn 50 bergartsprøver fra hvert pukkverk. Prøvene ble nedknust og fraksjonen < 4 mm ble brukt ved kjemisk analyse. Arsen og metaller ble bestemt etter syreekstraksjonen.\rDet er utført statistsike analyser for å bestemme det antall prøver som er nødvendig for å fastslå en reproduserbar medianverdi. Analysen indikerer at det må samles inn 20 enkeltprøver som alle analyseres for å sikre data for bergartenes kjemiske sammensetning. Undersøkelser viser at samme prøveomfang bør gjelde for pukkverk med homogen geologi som for pukkverk med heterogen geologi.\rFor pukkverk med granitt bør det i tillegg analyseres for uran på grunn av helsefare knyttet til radon.\rResultatene fra denne undersøkelsen er grunnlaget for en veileder for hvordan pukkverk skal dokumentere den kjemiske sammensetningen av forekomstene sine.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2007.008)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVALITETSSIKRING
dc.subjectTUNGMETALL
dc.subjectPRØVETAKING
dc.subjectARSEN
dc.subjectPUKK
dc.titleUndersøkelser av kjemisk sammensetning i pukk og krav til prøvetaking og kjemiske analyser
dc.typeReport
dc.description.localcode52978
dc.source.pagenumber47 s.
dc.relation.project(296000) Mindre oppdrag miljøkjemi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal