Show simple item record

dc.contributor.authorHaugland, Toril
dc.contributor.authorEggen, Ola A.
dc.date.accessioned2020-07-15T07:47:28Z
dc.date.available2020-07-15T07:47:28Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664846
dc.description.abstractDenne rapporten gjennomgår kjemiske data fra tidligere undersøkelser av miljøgifter i ballastmasser. Tilgjengelige data er sammenstilt og kommentert for å gi en oversikt over det man i dag vet om det generelle nivået av ulike stoffer, hvilke stoffer som utpeker seg som de mest problematiske og hvilke områder der det fortsatt finnes for lite informasjon. \rDet generelle nivået av arsen og tungmetaller i ballastmasser er lavt, selv om enkelte høye verider av noen av metallene kan forekomme, spesielt på enkelte strekninger. Det kan derfor konkluderes med at forurensningsbidraget fra togtrafikk og jernbanedrift vanligvis er svært lavt når det gjelder innhold av arsen og tungmetaller i ballastmasser.\rSelv om datagrunnlaget er noe mindre, kan det også slås fast at PCB, plantevernmidler og asbest forekommer i liten grad i ballastmassene.\rPAH-kongeneren benzo(a)pyren er den miljøgiften som representerer det største forurensningsproblemet. Selv om man utelater spesielle strekninger som Ofotbanen og Lieråsen tunnel, overskrider over 30% av prøvene SFTs gjeldende normverdi for benzo(a)pyren på 0,1 mg\/kg. 74% av prøvene overskrider den foreslåtte normverdien på 0,01 mg\/kg.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2007.011)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectASBEST
dc.subjectARSEN
dc.subjectKROM
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.subjectMILJØGIFT
dc.subjectTUNGMETALL
dc.titleInnhold av miljøgifter i ballastpukk
dc.typeReport
dc.description.localcode52981
dc.source.pagenumber13 s.
dc.relation.project(296000) Mindre oppdrag miljøkjemi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal