Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWanvik, Jan Egil
dc.coverage.spatial17123 Risør
dc.date.accessioned2020-07-15T07:48:08Z
dc.date.available2020-07-15T07:48:08Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664871
dc.description.abstractKvartsittene vest og sørvest for kvartsittbruddene ved Litangen, Kilsfjorden ved Kragerø er blitt undersøkt med henblikk på kartlegging av nye reserver av kvartsitt som råstoff til silikomangan-produksjon. Undersøkelsene i 2005 er en videreføring av undersøkelsene som ble utført i 2004, og ved disse nye undersøkelsene har områdene sør for det undersøkte området i 2004 blitt prioritert. Lokalisering og profilprøvetaking av interessante kvartsittsoner har vært gjennomført.\r\rGode soner av kvartsitt for silikomangan har blitt påvist på flere lokaliteter også i 2005. Samlede mengder utgjør flere millioner tonn. En oversikt over undersøkelsene fra begge årene gies, og større tilleggsreserver for kvartsittdriften ved Kragerø er nå påvist.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2006.062)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVARTSITT
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectPRØVETAKING
dc.subjectINDUSTRIMINERALER
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.titleKvartsitter ved Kilsfjorden, Kragerø. Supplerende undersøkelser
dc.typeReport
dc.description.localcode52785
dc.source.pagenumber17 s.
dc.relation.project(302400) GEOS - Mineralkartlegging tre-fylket


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal