Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAndersson, Malin
dc.contributor.authorJartun, Morten
dc.contributor.authorVolden, Tore
dc.contributor.authorOttesen, Rolf Tore
dc.contributor.authorHaugland, Toril
dc.date.accessioned2020-07-15T07:48:11Z
dc.date.available2020-07-15T07:48:11Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664873
dc.description.abstractNGU har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 18 barnehager i bydel Gr\u00FCnerløkka i Oslo.\r\rI 12 av barnehagene (67%) overstiger jordas innhold av benzo(a)pyren, bly, kvikksølv, arsen og\/eller PCB anbefalte tiltaksgrenser. Tiltak i form av tildekking med fiberduk og rene masser anbefales i disse barnehagene.\r\rDet ble observert mulig bruk av CCA (kobber, krom og arsen) trykkimpregnert trevirke i 16 av de undersøkte barnehagene. Det er tidligere dokumentert høy sannsynlighet for at slikt trevirke forurenser omkringliggende jord med arsen. For disse barnehagene anbefales det derfor tiltak i form av å fjerne jord og finsand inntil CCA-trykkimpregnert trevirke, erstatte med rene masser og oljebeise eller fjerne det impregnerte trevirket. Kreosotimpregnert trevirke ble observert i tre barnehager. Slikt trevirke må fjernes helt, og jord og finsand som har ligget inntil trevirket må fjernes og erstattes med rene masser.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2006.064)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBLY
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectARSEN
dc.titleKartlegging av jordforurensning i 18 barnehager i bydel Gründerløkka (utenfor Ring 2)
dc.typeReport
dc.description.localcode52788
dc.source.pagenumber2006.064
dc.relation.project(309602) GEOS - Jordforurensning i 650 barnehager i Oslo


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal