Show simple item record

dc.contributor.authorDagestad, Atle
dc.coverage.spatial19284 Meløy
dc.date.accessioned2020-07-15T07:48:15Z
dc.date.available2020-07-15T07:48:15Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664877
dc.description.abstractFrie emneord: Klausulering\rNGU har på forespørsel fra Grimstad vannverk gjennomført en hydrogeologisk undersøkelse av vannverkets grunnvannskilde. Kilden er en naturlig fritt strømmende grunnvannskilde med et fokusert utstrømningspunkt i løsmasser. Kilden har sitt tilstrømningsområde i dalsiden opp mot fjellet Skjeggen i et uberørt område med ubetydelig menneskelig aktivitet. Månedlige uttak av vannprøver til kjemiske og bakteriologiske analyser fra 2002 og fram til i dag har vist stabil og god vannkvalitet i kilden, foruten to prøver tatt høsten 2003 som inneholdt fekale indikatorbakterier. Det er antatt at dette var en enkeltepisode som skyltes anleggsarbeid tilknyttet vannverket.\rDet er utført temperaturmålinger av grunnvannet i kilden fra november 2005 til juni 2006 som viser moderat temperaturendring over året uten større korttidsvariasjoner. Det kan også sees en forsinkelse i endringer i grunnvannstemperaturen i forhold til lufttemperaturen som indikerer at mesteparten av grunnvannet i kilden har en betydelig oppholdstid i grunnen. På bakgrunn av disse temperaturmålingene, geologiske og områdehygieniske vurderinger, samt resultater fra vannanalysene, anses kilden som godt sikret mot forurensninger. Det er etablert to beskyttelsessoner rundt kildeområdet for å sikre området mot uønsket aktivitet i framtiden. Restriksjoner på aktivitet i nedslagsfeltet er sammen med de geologiske forholdene ansett å utgjøre to hygieniske barrierer og det vil derfor ikke være påkrevd med ytteligere hygieniske barrierer i form av vannbehandling.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2006.066)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANNSKILDE
dc.subjectGRUNNVANN
dc.titleHydrogeologiske undersøkelser Grimstad vannverk, Gildeskål kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode52795
dc.source.pagenumber6 s., 2 ka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal