Show simple item record

dc.contributor.authorEiken, Trond
dc.contributor.authorGanerød, Guri
dc.contributor.authorHenderson, Iain
dc.contributor.authorBlikra, Lars Harald
dc.date.accessioned2020-07-15T07:49:21Z
dc.date.available2020-07-15T07:49:21Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664918
dc.description.abstractForkortet:\rGeologiske undersøkelser i Troms har vist at det har gått mange store fjellskred både i fjordene og på land. Selv om mange av de store fjellskreda kan være svært gamle, vitner naturkatastrofen i Lyngen i 1810 om at slike hendelser også kan skje i dag. Mange fjellparti som viser også spor etter store bevegelser.\r\rUndersøkelsene på Nordnesfjellet og på sørvest siden av Kåfjorddalen viser at store volum har vært i bevegelse, noe som også er dokumentert ved GPS målinger utført i 2003, 2004 og 2005. Et stort område i den nordlige delen av Nordnes er i bevegelse (opp ti 16 millioner m3). Størst bevegelse er funnet i den nordlige delen av dette feltet der to målepunkt viser en bevegelse på henholdsvis 2, 3 og 7 cm horisontalt og 2-3 cm vertikalt (innsynking) i løpet av to år. I de andre områdene ved Nordnes og Indre Nordnes kan det ikke utelukkes en aktiv bevegelse, men bevegelsen ligger i nærheten av usikkerheten ved metoden.\r
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2006.040)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSKRED
dc.subjectSTABILITET
dc.subjectSTRUKTURGEOLOGI
dc.titleForprosjekt fjellskred i Troms - Status 2005
dc.typeReport
dc.description.localcode52722
dc.source.pagenumber37
dc.relation.project(310000) ROS analyse for fjellskred i Troms


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal