Show simple item record

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.contributor.authorDagestad, Atle
dc.contributor.authorDalsegg, Einar
dc.coverage.spatial18153 Hønefoss
dc.date.accessioned2020-07-15T07:49:51Z
dc.date.available2020-07-15T07:49:51Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664929
dc.description.abstractForkortet:\rI forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel i Ringerike kommune er det innledet et samarbeidsprosjekt mellom kommunen, BTV-regionen og Norges geologiske undersøkelse. Hensikten med prosjektet er å få en bedre oversikt over hvor store mengder sand og grus til byggetekniske formål det er mulig å ta ut på Eggemoen, og om forekomsten har et grunnvannspotensial som framtidig reservevannkilde for Hønefossområdet.\r\rNGU har undersøkt de geologiske forholdene på Eggemoen ved hjelp av georadar- og resistivitetsmålinger og sonderboringer. Undersøkelsene viser at det over store deler av forekomsten ermer enn 40 meter hovedsakelig san over marine sedimenter. I dypere lag av forekomsten er imidlertid massene for finkornige til å være godt egnet for byggetekniske formål.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2006.055)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectAREALBRUK
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectGRUS
dc.subjectKORNSTØRRELSE
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectSALT GRUNNVANN
dc.subjectSAND
dc.subjectINDUSTRIMINERALER
dc.titleSand-, grus- og grunnvannsundersøkelser på Eggemoen, Ringerike kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode52772
dc.source.pagenumber22 s.
dc.relation.project(268007) GEOS - Ressurskartlegging, grus/pukk i BTV regionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal