Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVolden, Tore
dc.contributor.authorHaugland, Toril
dc.contributor.authorOttesen, Rolf Tore
dc.contributor.authorJartun, Morten
dc.date.accessioned2020-07-15T07:50:09Z
dc.date.available2020-07-15T07:50:09Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664940
dc.description.abstractNGU har på oppdrag fra Omsorgsbygg KF i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 56 barnehager\/-parker, alle beliggende innenfor Ring 2 i Oslo.\r\rI 35 av barnehagene (63%) overstiger jordas innhold av benzo(a)pyren, bly og\/eller kvikksølv anbefalte tiltaksgrenser. Tiltak i form av tildekking med fiberduk og rene masser anbefales i disse barnehagene.\r\rDet ble observert bruk av CCA (kobber, krom og arsen) trykkimpregnert trevirke i så å si alle de undersøkte barnehagene. Det er tidligere dokumentert høy sannsynlighet for at slikt trevirke forurenser omkringliggende jord med arsen. For alle barnehagene anbefales det derfor tiltak i form av å fjerne jord inntil CCA-trykkimpregnert trevirke, erstatte med rene masser og oljebeise eller fjerne det impregnerte trevirket.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2005.064)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBLY
dc.subjectARSEN
dc.subjectFORURENSET GRUNN
dc.titleJordforurensning i OBY-barnehager innenfor Ring 2
dc.typeReport
dc.description.localcode52573
dc.source.pagenumber128 s. ; k
dc.relation.project(309600) Jordkartlegging i Oslo-barnehager innenfor Ring 2


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal