Show simple item record

dc.contributor.authorBeer, Hans de
dc.coverage.spatial11151 Bergen
dc.date.accessioned2020-07-15T07:50:18Z
dc.date.available2020-07-15T07:50:18Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664944
dc.description.abstractSetninger i grunnen er et alvorlig problem som truer kulturmiljøet ved Bryggen. Flere delprosjekter har blitt uført for å klarlegge forhold som fører til setninger i grunnen og for å identifisere effektive teknikker for å overvåke setningene. NGU utarbeider en numerisk grunnvannsmodell som beskriver de hydrogeologiske forholdene rundt Bryggen, som kan benyttes til å vurdere og evaluere effekten av framtidige tiltak for å redusere setningene i dette området. Denne rapporten presenterer midlertidige resultater fra modelleringsarbeidet og forslag til videre arbeid.\r\rStudier av tidligere utførte grunnundersøkelser, setningsmålinger samt utarbeidelsen av grunnvannsmodellen viser at hovedårsakene til at grunnvannstanden ved Bryggen har gått ned er:\ra) Strømning gjennom spuntveggen (lekkasje) rundt SAS hotellet.\rb) Strømningen under spuntveggen rundt SAS hotellet, gjennom oppsprukket fjell\r\rDisse to strømningskomponenter, i sammenheng med nydanning av grunnvann, avgjør størrelsen på grunnvannsenkning og viser dermed mulige løsninger for å redusere senkningsforløpet på Bryggen.\r\rGrunnvannsmodellen har gitt en bedre forståelse av de hydrogeologiske forholdene rundt Bryggen. Utarbeidelsen av grunnmodellen har derimot også vist begrensninger og mangler i tidligere utførte undersøkelser, og vist nødvendigheten av å utføre grunnundersøkelser i området. Det er derfor gitt anbefalinger på tilleggsundersøkelser som i prioritert rekkefølge er:\r- Måle vannføring i dreneringssystem rundt SAS hotellet\r- Plassere flere flernivåbrønner i undersøkelsesområdet\r- Plassere automatiske trykkmålere\r- Øke dreneringsnivået ved SAS hotellet og registrere effekten på grunnvannsnivået i området\r- Utføre tidsavhengig kalibrering av grunnvannsmodellen\r- Utføre permeabilitetsmålinger
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2005.080)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectMODELLFORSØK
dc.titleHydrologisk modellering Bryggen, Bergen. Midlertidig rapport.
dc.typeReport
dc.description.localcode52578
dc.source.pagenumber44 s. ; kr
dc.relation.project(271200) Mindre samarbeidsprosjekter - Grunnvann og grunnvarme


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal